home

Webwinkel

Beste klant, Op dit moment kan het voorkomen dat u - na een succesvolle betaling met iDeal - in de webwinkel ten onrechte een foutmelding ontvangt dat de bestelling geannuleerd is. U kunt deze foutmelding negeren (u ontvangt wel gewoon een bevestiging via email dat de bestelling gelukt is). We zijn op de hoogte van deze fout en dragen alsnog zorg voor de bestelling. We werken momenteel aan een nieuwe webwinkel waarmee dit probleem is opgelost. Excuses voor het ongemak.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Winkelwagen

Sortering:

A Nucleus of Universal Brotherhood: -World’s Healing Force- (ITC 2017)
 
International Theosophy Conferences Inc. (ITC)
€15,00
Paperback
EN
201p
I.S.I.S. Foundation
978-90-70163-77-8
0.282 kg
Paperback
A Nucleus of Universal Brotherhood – World’s Healing Force – (ITC 2017)
This book is a record of the profound and inspiring lectures that were given on the deep relationships of Universal Brotherhood, a Nucleus and Healing of Humanity, as well as lectures on the influence of Theosophia in the founding and shaping of the United States of America, The book contains the reading that were used as aids in the discussion circles, which were culled from prominent thinkers and writers of the various theosophical mainstreams. At the end of the book is featured the “Philadelphia Declaration” itself, representing our final harvesting and distillation of the conference as a whole. Very much the product of the entire group of conference attendees, yet crafted of compact, less-is-more, very caring language, the Philadelphia Declaration was shared on the last day of the conference in a very enthusiastic plenary session

Contents

Conference Overview
How Can ITC be a Practical Example of Brotherhood, a Nucleus and Healing?
What is Brotherhood, a Nucleus and Healing?
How do Brotherhood, a Nucleus and Healing Function?
What is the Practical Application of Brotherhood, a Nucleus and Healing?
How do we Live Brotherhood, Form a Nucleus and Practice Healing?
The Influence of ‘Theosophy in the Founding of The United States of America
Study Circle Readings
ITC 2017 Impressions of a Moderator
The “Philadelphia Declaration”
After Death - What?
 
Wright, L.L.
€7,85
Paperback
EN
83p
Point Loma Publications California
0-913004-15
0.103 kg
Paperback
This revealing light on the age-old question includes Step-by-step occult progresses of consciousness after death, the journey of the undying part of man into the Kâma-loka and the Devachan, while his highest monadic essence pursues its stellar journey along the Circulations of the Cosmos, answers questions about lenght of time between reincarnations, “hell” and “purgatory”, the fate of suicides, accidental death.
Andere kijk op de Islam, Een
(in prijs verlaagd)
Voorham, B./Bezemer, H.
€4,00
Paperback
NL
135p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-62-4
0.16 kg
Paperback
Leer, zoals de Koran ons aanspoort, de tekenen te lezen in de hemelen en in onze ziel. Zoek waarheid, waar die zich ook bevindt.
We zullen dan begrijpen wat de Profeet Mohammed zo bondig formuleerde: Niemand onder u heeft waarlijk het geloof indien u niet uw naaste toewenst hetgeen u uzelf toewenst.
We hebben in dit boekje gepoogd aan te tonen date en verdieping in de oorspronkelijke gedachten van de Islam zal leiden tot een verrijking van ieders opvattingen over de plaats die de mens inneemt zowel ten opzichte van zijn medemensen als van het totale universum

Inhoudsopgave
1. ER IS GEEN DWANG IN GODSDIENST
De Islam, een spirituele impuls
2. DE INKT VAN DE GELEERDE
Bloei en verval van de wetenschappen
3. TEKENEN IN DE HEMEL EN IN DE ZIEL
De esoterische Islam
4. EEN STUK VAN HET KLEED VAN DE PROFEET
Het pad van de Soefi

Referenties
Index
Apocalyptische verwachtingen rond het jaar 2000 (Verslag millenniumsymposium)
(in prijs verlaagd)
Apoc
€2,00
Brochure
NL
72p
Stichting I.S.I.S.
 
0.121 kg
Brochure
Het binnengaan in het volgende millennium is een gebeurtenis die veel vragen oproept. Niet alleen vragen, maar ook angst en onzekerheid, gebaseerd op de oude literatuur waarin gesproken wordt over de Apocalyps: het einde van deze wereld en de komst van een nieuw koninkrijk.
Het Theosofisch Collectief, een samenwerkingsverband van verschillende theosofische organisaties in Nederland, hield over dit onderwerp een symposium. Dit symposium was bedoeld om vragen en ideeën hierover te bezien in het licht van de Oude Wijsheid: tijdloos, universeel, niet gebonden aan landgrenzen, cultuurgrenzen en tijdperken.
De sprekers van die dag gaven hun inzichten over dit onderwerp vanuit verschillende Oude-Wijsheid-tradities: de Soefi, de Gnosis en de Theosofia. Ook de vragen die elke spreker beantwoordde en de uitgebreide forumdiscussie aan het eind van de dag zijn in dit verslag opgenomen.

Inhoudsopgave:
1. De Apocalyps van de hemelse mens
2. Een beschouwing over evolutie, solidariteit en vervolmaking
3. De geboorte van een nieuw tijdperk
4. … Hij zal het einde kennen en de dood niet smaken
5. De mystieke Apocalyps
6. Forumdiscussie
Aspecten van de Occulte Filosofie
 
Purucker, G. de
€34,50
Hardcover
NL
795p
Theosophical University Press
90-70328-48
1.214 kg
Hardcover
Aspecten van de Occulte Filosofie behandelt een breed scala van onderwerpen die iedere onderzoeker van de verborgen kant van het heelal en de plaats van de mens daarin zullen interesseren. Er wordt diep gegraven in de leringen van de klassieke oudheid en de tradities van India, en geput uit Hebreeuwse, Perzische en andere bronnen. In korte artikelen wordt steeds een facet van de tijdloze wijsheid belicht. Onderwerpen die op het eerste gezicht nauwelijks samenhang lijken te hebben, blijken dan juist integrale delen te zijn van een allesomvattende filosofie. Mensen, boeddha’s, planeten, zonnen en melkwegstelsels zijn alle met elkaar verbonden en in essentie één. Geboorte en dood vormen stadia in de geestelijke evolutie van elk van hen.

Inhoudsopgave:
HANDELINGEN VAN DE LOGE VAN HET HOOFDKWARTIER VAN DE THEOSOPHICAL SOCIETY
Esoterische aanwijzingen over cyclussen. Centraal-Azië, de bakermat van ons ras. Meer licht op H.P.Blavatsky. Over Cagliostro.De zes grote scholen van de Ouden. Het wortelras en zijn onderverdelingen. Na kaliyuga – ? Opmerkingen over de aard van ons vijfde ras. Elementalenrijken en kosmische elementen. De leer van svabhâva.De zevenvoudige zeven beginselen. De oorsprong van het christendom. De beginselen in de constitutie van een Boeddha. De neergaande boog en de opgaande boog. Symboliek in het verhaal van Jezus. Kansen in het kaliyuga. De eucharistie. ‘Er is geen eeuwig onveranderlijk beginsel in de mens’. Planeetketens en beginselen. Ontwikkeling van de beginselen van de mens in de ronden. De mystieke tempel van Salomo. Hoe de ziel van de mens naar de aarde terugkeert. Het levenssurplus. Meer over het levenssurplus. De vier dieren uit het boek Openbaring. Apen, mensapen en de vroege mens. Het kind weerspiegelt het ras. De eerste verzen van Genesis. Overblijfselen uit neolitische en paleolitische tijden. De oorsprong van goed en kwaad. Wat zijn kosmische stralen? Niet mijn wil, maar de uwe geschiede. Goed en kwaad. De levensperiode van een planeetketen. Evolutie tot in het mensenrijk - I. Evolutie tot in het mensenrijk - II. Evolutie tot in het mensenrijk – III. Het sluiten van de deur naar het mensenrijk. Maan- en agnishvâtta pitri’s. De monaden in de mens. Over absoluut licht. Loka’s en tala’s.Geweten en intuïtie. Wortelrassen en levensgolven. De zeven kleuren van het spectrum. Vereisten voor het chelaschap – I. Vereisten voor het chelaschap – II.

ONDERWERPEN UIT ‘DE GEHEIME LEER’
Mislukkingen uit vroegere ronden. De incarnatie van de hoogste zeven. De geboorte van de zonen van wijsheid. Het grote offer. Sferen van verwachting. Asura’s en sura’s. De zeven embryonale mensheden. Mânasaputra's, maanpitri’s, dierlijke monaden, enz. De krachten van het heelal.

ONDERWERPEN UIT ‘DE MAHATMA BRIEVEN’
Tsong-kha-pa en de planeetgeesten. Verwijzingen naar de geschiedenis van de wortelrassen. Geestelijke mislukkingen. Overeenkomsten in de ronden. Alle dingen dragen bij aan alle dingen. Processen na de dood. ‘De toren van oneindig denken’. Is het nodig het kwade te ervaren? Avalokitesvara – de goddelijke tegenwoordigheid. Elementalen en elementaren, enz. Kâmarûpa’s – hun lot. De dood van een zon. Warmte en koude op Jupiter, enz. Kometen en meteoren. Wat zijn de sishta’s? Verschillen in de tweede ronde. De 777 belichamingen. Het bouwen van de bollen. Devachan en de zeven beginselen. Licht uit het oosten. De laatste ogenblikken voor en na de dood. Manvantara’s, kalpa’s, enz. De aard van het buddhi-beginsel.

LANGERE ARTIKELEN
De leer over tulku’s. Boeddha’s en bodhisattva’s. Occultisme en paranormale verschijnselen. Een overzicht van de leringen over de planeetketens. Onsterfelijkheid en continuïteit. Is het juist om mensen te hypnotiseren?

VRAGEN EN ANTWOORDEN

TEKST

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Sortering: