home

Webwinkel

Beste klant, Op dit moment kan het voorkomen dat u - na een succesvolle betaling met iDeal - in de webwinkel ten onrechte een foutmelding ontvangt dat de bestelling geannuleerd is. U kunt deze foutmelding negeren (u ontvangt wel gewoon een bevestiging via email dat de bestelling gelukt is). We zijn op de hoogte van deze fout en dragen alsnog zorg voor de bestelling. We werken momenteel aan een nieuwe webwinkel waarmee dit probleem is opgelost. Excuses voor het ongemak.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Winkelwagen

Sortering:

Occult Glossarium
 
Purucker, G. de
€16,00
Paperback
NL
317p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-59-4
0.385 kg
Paperback
In dit Occult Glossarium heeft Gottfried de Purucker ruim 300 van de belangrijkste termen uit de Theosofie of Esoterische Wijsbegeerte verzameld en helder en begrijpelijk beschreven.
Juist omdat hij van mening was, dat een goed begrip van die termen noodzakelijk is om tot diepere studie te komen.

Het Glossarium bevat termen uit zowel de oosterse als de westerse denkwereld
Maar zelfs voor wie al jarenlang studie daarvan maakt, is dit Glossarium onmisbaar, omdat deze termen in de loop van de tijd in betekenis vervaagd en gedegenereerd zijn. Gottfried de Purucker laat de oorspronkelijke betekenis van deze termen weer zien.

Hij heeft dit Glossarium een Occult Glossarium genoemd. Tegenwoordig wordt het begrip occultisme vaak ervaren als iets ‘zweverigs’. In dit boek geeft Gottfried de Purucker onder het trefwoord ‘Occultisme’ daarop een nuchter antwoord:

‘Occultisme’, zoals het woord door Theosofen wordt gebruikt en zoals het ook behoort te worden gebruikt, betekent de studie van de verborgen dingen van het Zijn, de wetenschap van het leven, van de universele Natuur. … van de stoffelijke en psychische, mentale en geestelijke natuur, de Hermetische en Esoterische Wetenschappen genaamd.

Inhoudsopgave:
1. Sleutel tot de uitspraak van Sanskrit-woorden
2. Lijst van termen uit het Occult Glossarium
3. Lijst van termen uit het Encyclopedisch Glossarium van theosofische termen
4. Occult Glossarium
5. Aanhangsel: Encyclopedisch Glossarium van theosofische termen

Index

Theosofische naslagwerken
Occulte verhalen
 
Blavatsky, H.P.
€14,00
Paperback
NL
265p
Theosophical University Press
90-70328-51-8
0.377 kg
Paperback
Een oud hindoegezegde luidt:
‘Hij die weet waarin de tijd zich oplost, weet alles’
In het Sanskrit wordt de tijd Kãla genoemd. Hij is een vernietiger en ook een vernieuwer. Yama, de heer van de dood, is hoewel machtig niet zo machtig als Kãla; want ‘tot het moment is aangebroken kan Yama niets doen’. De ogenblikken die aan ons voorbijtrekken en alle dingen in een lange optocht meevoeren, zijn de atomen van de tijd, de zonen van Kãla. Jaren verlopen tot eeuwen, eeuwen tot cyclussen en cyclussen worden tijdperken, maar de tijd heerst over al deze, want ze zijn slechts zijn indelingen.O, hoeveel eeuwen heb ik de tijd, die zelf onzichtbaar is, beelden zien schilderen op zijn magische scherm. Toen ik het slijmerige spoor van de slang op het heilige Eiland van het Lot zag, kende ik de tijd niet, want ik dacht dat het volgende moment verschilde van dat waarin ik leefde en dat die beide anders waren dan wat voorbij is.
Het drama is de tempel waarin ik het slachtoffer was – geveld door de bijl van de hogepriester – werd door een tweede gevolgd. Dit ontdekte ik al snel toen ik, van mijn lichaam bevrijd, in de geest sprak met mijn vriend, de vreemde monnik

Inhoudsopgave:
OCCULTE VERHALEN VAN H.P. BLAVATSKY
Griezelverhalen (Nightmare Tales)
Een behekst leven. De echogrot. Het lichtgevende schild. Uit de poolstreek. De bezielde viool
Andere verhalen
Karmische visioenen. Een onopgelost mysterie. Kan het astrale lichaam een moord plegen? De legende van de blauwe lotus

OCCULTE VERHALEN VAN W.Q. JUDGE
Een allegorie. Ware vooruitgang. Ierland. Papyrus. Een merkwaardig verhaal. Het bloed van de slang. Het magische scherm van de tijd. Het dolende oog. De galerij van de levende beelden. De huid van de aarde. Het draaien van het wiel. Waar de rishi’s leefden. De leer van de Perzen. De komst van de slang. Een eigenaardig verhaal

Oceaan der Theosofie, De
(in prijs verlaagd)
Judge, W.Q.
€5,00
Paperback
NL
187p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-26-8
0.209 kg
Paperback
Het boek ‘De Oceaan der Theosofie’ voert in vogelvlucht langs alle belangrijke theosofische leringen. In duidelijke bewoordingen geeft de auteur antwoorden op vele van de knellende levensvragen, waarvoor jong en oud zich zien geplaatst. Door daarbij het denken te prikkelen, stelt hij de lezer in staat zelf de logica van de leringen te ervaren. Belangrijke vraagstukken, zoals: “bestaat reïncarnatie, wat is leven en bewustzijn eigenlijk en welke toestanden zijn er na de dood?” worden niet als starre leerstellingen beschreven, maar vanuit de praktijk van alledag. Steeds weer worden argumenten aangedragen om de lezer te helpen in zichzelf de waarheid te vinden. William Quan Judge boorde een bron van kennis en wijsheid aan, over welks diepgang en uitgestrektheid de westerse mens zich zelfs heden nog kan verbazen. Toch is ook deze oceaan langs de stranden ondiep genoeg…
William Quan Judge was van 1891 tot 1896 Leider van The Theosophical Society. Andere bekende werken van zijn hand zijn: ‘Brieven die mij geholpen hebben’ en ‘Echo’s uit het Oosten.

Inhoudsopgave:
1. De Theosofie en de Meesters
2. De grondbeginselen
3. De aardketen
4. De zevenvoudige samenstelling van de mens
5. Het lichaam en het astrale lichaam
6. Kama – begeerte
7. Manas
8. Over reïncarnatie 9. Reïncarnatie (vervolg)
10. Argumenten ten gunste van reïncarnatie
11. Karma
12. Kama Loka
13. Devachan
14. Cyclussen
15. De differentiatie der soorten – ontbrekende schakels
16. Psychische wetten, krachten en verschijnselen
17. Psychische verschijnselen en spiritisme
Ocean of Theosophy, The
 
Judge, W.Q.
€20,00
Hardcover
EN
209p
Theosophical University Press
0-911500-25-1
0.4 kg
Hardcover
IN THE AUTHORS WORDS

Just as the ancients taught, so does Theosophy: that the course of evolution is the drama of the soul and that Nature exists for no other purpose than the soul’s experience. The Theosophist agrees with Professor Huxley in the assertion that there must be beings in the universe whose intelligence is as much beyond ours as ours exceeds that of the black beetle, and who take an active part in the government of the natural order of things.

We are therefore not appearing for the first time when we come upon this planet, but have pursued a long and immeasurable course of activity and intelligent perception on other systems of globes.

Man has never been without a friend, but has a line of elder brothers who continually watch over the progress of the less progressed, and preserve the knowledge gained through aeons of trial and experience.

Theosophy sees no unsolvable mystery anywhere, it throws the word coincidence out of its vocabulary and hails the reign of law in everything and every circumstance.

Contents:
1. Theosophy and the Masters
2. General Principles
3. The Earth Chain
4. Septenary Constitution of Man
5. Body and Astral Body
6. Kama – Desire
7. Manas
8. Of Reincarnation
9. Reincarnation continued
10. Arguments supporting Reincarnation
11. Karma
12. Kama Loka
13. Devachan
14. Cycles
15. Differentiation of Species – Missing Links
16. Psychic Laws, Forces, and Phenomena
17. Psychic Phenomena and Spiritualism
Om - Het Geheim van de Ahbor Vallei
(in prijs verlaagd)
Mundy, T.
€9,00
Paperback
NL
451p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-28-4
0.458 kg
Paperback
“OM” – Het geheim van de Ahbor Vallei, een in 1924 uitgegeven werk van de bekende Engelse schrijver Talbot Mundy, is niet alleen te lezen als een spannende avonturenroman waarin mensen en landschap op schilderachtige wijze zijn verbeeld, doch bevat tevens vele boeiende uiteenzettingen van de aloude Esoterische Wijsbegeerte. Deze wordt op heldere en soms zelfs humoristische wijze verklaard door de raadselachtige Tibetaanse Lama Tsiang Samdup, ter aansporing van de hoofdpersoon Cottswold Ommony.

Inhoudsopgave:
1. “Cottswold Ommony … is niemands speelbal”
2. Nummer Eén van de Geheime Dienst
3. “Wat is angst?”
4. “Ik ben iemand die ernaar streeft de Weg van het Midden te bewandelen”
5. Het huis aan het eind van het steegje
6. “Missish-Anbun loopt met molentjes”
7. “Sarcasme? Ik vraag me af of dat ooit loont!”
8. De Weg van het Midden
9. “Gupta Rao”
10. Vasantasena
11. “En dit alles in de spanne tijds van één nacht”
12. “Aan alles komt een eind – zelfs aan het rijden in een wagentje
13. San-fun-ho
14. Het tweede bedrijf
15. Het middernachtelijk appèl
16. “Waar zijn wij?”
17. Diana repeteert een rol
18. Diana op de planken
19. Een boodschap van Miss Sanburn
20. Ommony geeft zich over
21. De Ballade van Alha
22. Darjîling
23. Tilgaun
24. Hannah Sanburn
25. Het compromis
26. De toegangspoort tot de Ahbor Vallei
27. Onder de Brahmaputra
28. Het tehuis van de Lama
29. De geschiedenis van de Lama
30. De geschiedenis van de Lama (vervolg)
31. De Jade van Ahbor

Naschrift
Om - The Secret of Ahbor Valley
 
Mundy, T.
€24,00
Paperback
EN
392p
Point Loma Publications California
0-913004-39-1
0.52 kg
Paperback
Beautifully written, “OM” is charged with thought and full of exciting narratives –Saturday Review
In Talbot Mundy’s OM we penetrate into the unknown country of the Ahbors in the high mountains fastnesses of northern India and Tibet for a tale of striking adventure and a theme of mystical significance. “Everything is weird and surprising,” commented the Manchester City News (Manchester, England) when the book was first published.
“The characters are fantastic and abnormal, wild to savagery, but in some cases preternaturally wise. The Lama, Tsiang Samdup, is a wonderful conception of the mystic, an Adept who has fathomed secrets far beyond human philosophy, and who pours forth a continual stream of occultism and wisdom.

“One of the most thrilling descriptions we have ever read is the chapter, ‘Under the Brahmaputra’–the volume would be worth reading if only to read it. But after all it is the ‘Middle Way’, the Way of Life’ which matters, and Mr. Mundy was here developed and idea of arresting power…
“Those who want philosophy and sensation combined, and a work of fiction entirely out of the common, may be safely commended to this work…Mr. Mundy had produced a literary and philosophical masterpiece.”

Contents
1. “Cottswold Ommony … Is No Man’s Fool”
2. Number One of the Secret Service
3. “What Is Fear?”
4. “I Am One Who Strives To Tread the Middle Way”
5. The House at the End of the Passage
6. “Missish-Anbun Is Mad”
7. “Sarcasm! I Wonder if That Ever Pays”
8. The Middle Way
9. “Gupta Rao”
10. Vasantasena
11. “All This in the Space of One Night”
12. “All Things End–Even Carriage Rides”
13. San-Fun-Ho
14. The Second Act
15. The Roll-Call by Night
16. “Where Are We?”
17. Diana Rehearses a Part
18. Diana Adopts Buskins
19. A Message from Miss Sanburn
20. Ommony Capitulates
21. The Lay of Alha
22. Darjiling
23. Tilgaun
24. Hannah Sanburn
25. The Compromise
26. Ahbor Valley Gate
27. Under the Brahmaputra
28. The Lama’s Home
29. The Lama’s Story
30. The Lama’s Story (Continued)
31. The Jade of Ahbor
Ontwikkelen van Concentratie, Het
 
Judge, W.Q.
€2,00
Brochure
NL
34p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-25-X
0.046 kg
Brochure
“… in het occultisme is de oude regel nog altijd van kracht: dat kennis alleen wordt gegeven aan diegenen die dat verdienen en die door hun manier van leven hebben bewezen dàt zij het verdienen
Bevrijd uzelf van woede, ijdelheid, trots, onverzoenlijkheid, eerzucht, en kom er ook werkelijk los van, en u hebt de eerste stap gezet in de richting van het begrip van het occulte; wanneer deze gevoelens nog latent in het hart aanwezig zijn, is het niet mogelijk ook maar één stap voorwaarts te doen.”

In dit boekje, dat uit enkele door hem geschreven artikelen is samengesteld, en dat heldere en bruikbare aanwijzingen bevat voor het ontwikkelen van concentratie, spreekt William Quan Judge duidelijk uit eigen kennis en ervaring – gebaseerd op een filosofie van praktische altruïsme

W.Q. Judge, Amerikaan van Ierse afkomst, was met H.P. Blavatsky een van de oprichters van The Theosophical Society in 1875
Na haar dood in 1891 volgde hij op als Leider. Niet zonder reden, want hij had die jaren een intensieve training ondergaan in praktisch occultisme. En uit de wijze waarop hij deze toepaste en, als tegenwicht voor het westerse materialisme, de oude gedachte van universele eenheid over geheel Amerika verspreidde, blijkt dat hij wist wat hij zei
Onze huidige economische orde voorbij
Van een materialistische naar een spirituele economie
Landsbergen, B.
€17,50
Paperback
NL
235p
Stichting I.S.I.S.
978-90-70163-75-4
0.37 kg
Paperback
Heeft u zich weleens afgevraagd op welke uitgangspunten onze huidige economische orde is gebaseerd? Een belangrijke vraag, omdat we dagelijks met de gevolgen van het huidige systeem worden geconfronteerd.
Deze publicatie start met een kritische analyse van ons huidige economische stelsel. Wat is (het doel van) economie? Welke mensvisie is gangbaar in de economische wetenschap? Daarna komen de ideeën achter de volgende kernbegrippen uit de economie aan bod: schaarste en bezit, grenzeloze groei, concurrentie, vrije markt- en marktevenwicht, productiefactoren, prijs en prijsmechanisme, en geld. Het is belangrijk om een analyse te maken van deze onderwerpen, omdat ze momenteel in maatschappelijke discussies veelal als vanzelfsprekendheden worden beschouwd.
Deze begrippen worden tevens belicht vanuit de Theosofie. De Esoterische Wijsbegeerte of Theosofie wordt omschreven als de synthese van wetenschap, filosofie en religie. Met een dergelijke benadering wordt een brede analyse gemaakt van ons huidige economische systeem, waarbij behalve wetenschappelijke tevens filosofische en religieuze aspecten aan bod komen.
Een apart hoofdstuk behandelt de contouren van een spirituele maatschappij, en dus ook van een economie gebaseerd op theosofische uitgangspunten.
Naast de gangbare opvattingen binnen de economische wetenschap, inclusief hun consequenties, komen diverse economische ontwikkelingen, initiatieven en ideeën die uitgaan van een ander economisch model aan de orde. Binnen de economische wetenschap zijn allerlei hoopvolle ontwikkelingen gaande. Deze publicatie is bedoeld voor degenen die ervan overtuigd zijn dat wij gezamenlijk in staat zijn een veel betere toekomst voor de mensheid en de planeet aarde in zijn totaliteit te creëren. Een groeiende groep mensen heeft inmiddels de overtuiging dat de heersende (materialistische) opvattingen op economisch vlak tekortschieten bij het oplossen van vraagstukken,
bijvoorbeeld op het gebied van een eerlijke welvaartsverdeling, economische groei en milieuvervuiling. Maar hoe richten we onze samenleving dan in? Dit boek bevat diverse ideeën over hoe onze samenleving eruit zou kunnen zien als wij het huidige economische model achter ons kunnen laten.

Inhoudsopgave
Inleiding

Wat is economie? - Wat is de mensvisie in de economie?
Wat is (het doel van) economie? - Amorele mensvisie in economische wetenschap - Is economie altijd een amorele wetenschap geweest? - Diverse positieve ontwikkelingen binnen de economische wetenschap - Welke elementen behoren tot het werkveld van de economie? - Wat is ethiek? Wat zijn wetten?

Schaarste en bezit
Schaarste - Bezit - Armoede

Grenzeloze groei
Lineaire en circulaire economie - Economische groei leidt niet automatisch tot meer welvaart voor iedereen

Concurrentie, vrije markt en marktevenwicht
Concurrentie versus samenwerking - Vrije markt - Marktevenwicht - Schaduwkanten van de markt – marktfalen - Ons huidige economische systeem genereert per definitie een continu leger aan ‘verliezers’ - Onderscheid tussen een zelfzuchtig vrije markt en een spiritueel vrije markt

Productiefactoren
Wat zijn productiefactoren? - Flexibilisering van de arbeidsmarkt -Vakmanschap en professionaliteit in ere herstellen -Milieuproblematiek

Prijs en prijsmechanisme
Zijn waarde en prijs synoniem? - Prijzen van producten en economische besluiten zijn niet waardenvrij - Het kopen van een product is geen neutrale kwestie. Hoe stel je je op als consument? - Bruto binnenlands product (bbp) - Bruto nationaal geluk (bng) - Niet-financiële waarden laten prevaleren boven financiële

Geld
Vormen van geld - Waarde van geld is een soort ‘geloof’ - De enige kwaliteit van geld is zijn kwantiteit - Geld als middel, geld als doel - Criminelen en ‘brave’ burgers - Beheren van het eigen leven kan verworden tot het beheren van geld - Financiële keuzes zijn niet neutraal - Is geld onmisbaar? - Directe en indirecte ruileconomie - Weggeefwinkels, goederenbanken, voedselbanken, kringloopcentra

Contouren van een spirituele economie
Uitgangspunten voor een spirituele samenleving - Wat is een spirituele economie? Welk mensbeeld past daarbij? - Harmonie tussen materiële, mentale en geestelijke behoeften als remedie tegen de economische visie op schaarste en bezit - Grenzeloze bewustzijnsgroei gebaseerd op cycliciteit versus grenzeloze materiële groei gebaseerd op lineariteit - Samenwerken ten behoeve van de totaliteit versus concurrentie, vrije markt en marktevenwicht - Respect jegens mensen, dieren, planten, mineralen versus productie- factoren in enge zin — Product inclusief ‘verhaal’ versus prijs en prijsmechanisme - Geld: van doel naar middel naar afschaffing - Wat is de rol van de overheid en de politiek?

Conclusie
Kenmerken van de materialistische en de spirituele econonomie in een notendop - De mentaliteit van de mens(heid) maakt het verschil - Veel economische begrippen zijn goed gekozen marketingtermen - Mensen worden als (zelfzuchtig) individu aangesproken - Diverse positieve ontwikkelingen - Hoe ziet onze toekomst eruit?

Beknopte index
Op weg naar een Wereldraad van Wijzen
Symposiumreeks 2 - (Luc. 2000 nr. 5)
Studiegroep Stg. I.S.I.S.
€5,00
Brochure
NL
84p
Stichting I.S.I.S.
 
0.164 kg
Brochure
Stichting I.S.I.S – Doeleinden en uitgangspunten
Inleiding – Herman C. Vermeulen
Grondprincipes voor een Wereldraad van Wijzen – Barend Voorham
Wijsheid in de 21e eeuw - John C. De V. Roberts
De weg naar een Wereldraad van Wijzen – Herman C. Vermeulen
Forumdiscussie
Over Leven en dood - Wim Gijsen in gesprek met D.J.P. Kok
(in prijs verlaagd)
Kok, D.J.P.
€1,00
Brochure
NL
57p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-50-0
0.058 kg
Brochure
De naam I.S.I.S. staat voor International Study-centre for Independent Search for truth. Het doel is vorming van een kern van Universele Broederschap, door verspreiding van kennis over de geestelijke structuur van mens en kosmos, vrij van dogmatiek. De niet gesubsidieerde Stichting tracht dit te bereiken via cursussen, openbare voordrachten, het uitgeven van boeken en brochures etc. Stichting I.S.I.S. is nauw verbonden aan The Theosophical Society (Point Loma - Blavatskyhuis, Den Haag).
De naam Theosofie komt van het Griekse ‘Theos’ en ‘Sophia’ en betekent Goddelijke Wijsheid. Het is geen godsdienst maar een levenswijsheid, die ieder mens de mogelijkheid biedt zelf oplossingen te vinden voor de vele levensvraagstukken. De Theosofie, ook Geheime Leer of Esoterische Wijsbegeerte genoemd, omvat de beginselen van de moraal en geeft aanwijzingen voor het menselijk denken en handelen. De moraliteit wordt verklaard via een omvangrijk stelsel van leringen over de wetten in het Heelal en de structuur van mens en Universum. De leringen zijn niet gebaseerd op geloof maar op kennis. Kortom, Theosofie is: zelfstandig denken en onderzoek naar waarheid. Verklaard wordt zowel het hoe (wetenschap), het waarom (filosofie), als het waartoe (religie) van het leven.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Sortering: