home

Webwinkel

Beste klant, Op dit moment kan het voorkomen dat u - na een succesvolle betaling met iDeal - in de webwinkel ten onrechte een foutmelding ontvangt dat de bestelling geannuleerd is. U kunt deze foutmelding negeren (u ontvangt wel gewoon een bevestiging via email dat de bestelling gelukt is). We zijn op de hoogte van deze fout en dragen alsnog zorg voor de bestelling. We werken momenteel aan een nieuwe webwinkel waarmee dit probleem is opgelost. Excuses voor het ongemak.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Winkelwagen

Sortering:

ISIS Entschleiert
Meisterschlüssel alter und neuer Geheimnisse 2 Bände und 1 Indexband
Blavatsky, H.P.
€50,00
Hardcover
DE
1280p
Verlag J.J. Couvreur Den Haag Holland
 
2.61 kg
Hardcover
2 Bände und 1 Indexband, Leinen
1 - Wissenschaft
2 - Theolog
Im Tempel
Esoterische Lehren der vier Heiligen Jahreszeiten
Purucker, G. de
€19,50
Hardcover
DE
XXI +155p
copyright: Die Theosophische Gesellschaft - Arbeitskreis Unterlengenhardt
 
0.432 kg
Hardcover
Einhaltsaufgabe:
EINFÜHRUNG
VORWORT
I. SYMPOSIUM DER WINTERSONNENWENDE
Die mystische Geburt - Geschichte des Buddha - Geburt – Initiationsmysterien
LEHREN ZUR WINTER-SONNENWENDE
Die mystische Geburt
Il. SYMPOSIUM ZUR FRÜHLINGS-TAGUNDNACHTGLEICHE
Mysterien der Druiden – Jugend-Initiation –Versuchungen – Überwindung – Avatâras
LEHREN ZUR FRÜHLINGS-TAGUNDNACHTGLEICHE
Die große Versuchung
III. SYMPOSIUM ZUR SOMMER-SONNENWENDE
Die Hierarchie des Mitleidens - die Helle und die Dunkle Seite der Natur -Pratyeka-Buddhas und Buddhas des Mitleidens - Lao-Tse und Taoismus
LEHREN ZUR SOMMER-SONNENWENDE
Der große Verzicht
IV. DIE HERBST-TAGUNDNACHTGLEICHE
Das alte Land Ägypten- die Wahrheit über den Tod -Tod ist Wiedergeburt auf einer höheren Sphäre, die erhabenste Einweihung zur Zeit der Herbst-Tagundnachtgleiche
LEHREN ZUR HERBST-TAGUNDNACHTGLEICHE
Das große Scheiden
In the Temple
Esoteric Teachings on the Four Sacred Seasons
Purucker, G. de
€12,00
Paperback
EN
119p
I.S.I.S. Foundation
978-90-70163-68-6
0.23 kg
Paperback
In the Wisdom Traditions, the solstices and equinoxes, the four seasonal points, are sacred times that link us to the Universal Life. All cultures in ancient times venerated these seasonal transformations. Drawing from Egyptian, Buddhist, Taoist and Druid teachings, Gottfried de Purucker gives commentary on the inner meaning elaborating the esoteric depth of these sacred teachings

De Purucker distinguishes himself by the clarity with which he explains these teachings to his students and the accuracy with which he preserves their purity. These teachings were given at Point Loma, California in the early 1930’s to the esoteric group assembled there, in his capacity as Leader of The Theosophical Society and Outer Head of the Esoteric Section of The Theosophical Society, which positions he held from 1929 until his death in 1942

G. DE PURUCKER:
“Born of the moon, children of the sun, offsprings of the stars, and inheritors of the cosmic spaces … we and the Boundless are in essence not twain but one”

“The cycle of the years among the ancient peoples was always considered to be a symbol of the life of man or, indeed, of the life of the Universe. Birth, at the Winter Solstice; Adolescence, at the Spring Equinox; Adulthood, full blown strength and power, at the Summer Solstice; and then at the Autumnal Equinox, the time of the Great Passing. This cycle of the years symbolizes the training in the spiritual life“

    Contents:


Historical Foreword
Preface
1. The Winter Solstice Symposium
Teachings of the Winter Solstice
The Mystic Birth
2. The Spring Equinox Symposium
Druid Mysteries; Youthful Initiation; and Trials, Conquest, Avatãras
Teachings of the Spring Equinox
The Great Temptation
3. The Summer Solstice Symposium
The Hierarchy of Compassion; The Light and Dark Side of Nature; Pratyeka Buddhas and Buddhas of Compassion; Lao- Tse and Taoism
Teachings of the Summer Solstice
The Great Renunciation
4. The Autumnal Equinox Symposium
The Ancient Land of Egypt; The Truths of Death; Death Which is a Rebirth on a Higher Sphere; The Most Sublime of Initiations Held at the Autumnal Equinox
Teachings of the Autumnal Equinox
The Great Passing
Is er leven op andere planeten?

Stg. I.S.I.S.studiegroep
€5,25
Brochure
NL
73p
Stichting I.S.I.S.
978-90-70163-64-8
0.071 kg
Brochure
Wie heeft niet naar de sterrenhemel opgekeken en zich daarbij afgevraagd of er leven op andere planeten zou kunnen zijn? Voor een werkelijk goed gefungeerde visie zal eerst een aantal essentiële vragen beantwoord moeten worden. Bijvoorbeeld wat leven in feite is. Of hoe het universum is ontstaan en instandgehouden wordt.
In dit boekje worden de aard, de opbouw en de structuur van de planeten en hun bewoners verklaard. Daarbij staat het begrip evolutie centraal. Evolutie in de ware betekenis en in een groots kosmisch verband geplaatst. Het woord evolutie is afgeleid van het Latijnse ‘evolvere’ dat ont-plooien of uit-wikkelen betekent van wat innerlijk reeds aanwezig is. Dit boekje gaat niet alleen in op het zichtbare en meetbare, maar vooral op de processen die plaatsvinden in innerlijke werelden die wij met onze beperkte zintuigen en technologieën niet kunnen waarnemen.
De samenstellers van dit boekje, leden van een studiegroep van Stichting I.S.I.S., hebben bij hun onderzoek geput uit de kennis die de Theosofia biedt. I.S.I.S. staat voor International Study-centre for Independent Search for truth.
Het doel van de Stichting is het vormen van een kern van Universele Broederschap door het bestuderen en verspreiden van kennis over de geestelijke achtergrond van mens en kosmos, vrij van dogmatiek.
De Stichting tracht dit te bereiken via cursussen, lezingen, ondersteuning bij waarheidsonderzoek, het uitgeven, verkopen en uitlenen van boeken en tijdschriften en het stimuleren van de praktische toepassing van die kennis. Stichting I.S.I.S. is nauw verbonden aan The Theosophical Society (Point Loma – Blavatskyhouse The Hague).

Inhoudsopgave:
1. LEVEN OP ANDERE PLANETEN
De probleemstelling. Wat is Leven? Het Universum: een levend organisme. Alles leeft
2. ZICHTBARE EN ONZICHTBARE WERELDEN
Werkelijkheid en illusie. Zichtbare en onzichtbare gebieden. De geboorte en de structuur van een planeet
3. WAAROM MARS OP DE AARDE LIJKT?
De evolutiefasen of Ronden. De evolutiefasen van de Aarde en Mars. Het leven op Mars
4. WAAROM IS DE MAAN ANDERS DAN DE AARDE?
De Maan is dood. Waarom kunnen we de Maan zien en betreden? Progressieve evolutie. Graden van stoffelijkheid
5. BRONNEN VAN KENNIS
De bewustwording van de mensheid. Het ontstaan van de Mysteriescholen. Waar komen de leringen van de Esoterische Wijsbegeerte vandaan? De weg naar de bronnen van kennis

Literatuurlijst
Isis Ontsluierd (2 delen)
 
Blavatsky, H.P.
€47,50
Hardcover
NL
1674p
Theosophical University Press
978-90-70328-77-1
2.625 kg
Hardcover
Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) werd geboren in Dnjepropetrovsk, Rusland (nu Oekraïne). Nadat ze 18 was geworden, reisde ze ruim 20 jaar over de hele wereld. Op zoek naar wijsheid en kennis kwam ze in contact met veel religieuze/mystieke tradities en ontmoette ze haar oosterse leermeesters.

Samen met H.S. Olcott en W.Q. Judge richtte ze in 1875 in New York de Theosophical Society op. De belangrijkste doelstelling van de Society is om de oude wijsheid onder de mensen te verspreiden zodat ze gaan begrijpen dat alle wezens met elkaar verbonden zijn en in essentie één.

Isis ontsluierd was haar eerste grote werk en werd gepubliceerd in 1877. Ze schreef daarna verschillende andere boeken waarvan De Geheime Leer het meest bekend is. Verder was ze redacteur van twee theosofische tijdschriften en schreef ook veel artikelen voor Engelse, Franse en Russische tijdschriften en kranten.

Paranormale verschijnselen en vermogens - De astrale wereld en onzichtbare wezens - Oude beschavingen van Egypte en India - Kabbala, rozenkruisers en vrijmetselarij - De innerlijke en uiterlijke mens - Hindoemythen en bijbelverhalen - Magie en alchemie - Spiritisme, mediums en geesten - Duivels, demonen, vampiers en spoken - Hypnose, magnetisme en tovenarij - De oude mysteriën en inwijding - Vroegchristelijke broederschappen - De oorsprong van het christendom - Boeddhisme en christendom vergeleken - Filosofie van Pythagoras, Plato en neoplatonisten

Inhoudsopgave:
DE ‘ONFEILBAARHEID’ VAN DE MODERNE WETENSCHAP (deel 1)
Vóór de sluier
1. Oude dingen met nieuwe namen
2. Paranormale verschijnselen en krachten
3. Blinde leiders van de blinden
4. Theorieën over paranormale verschijnselen
5. De ether of het astrale licht
6. Psychofysieke verschijnselen
7. Elementen, elementalen en elementaren
8. Enkele natuurgeheimen
9. Cyclische verschijnselen
10. De innerlijke en uiterlijke mens
11. Psychische en fysieke wonderen
12. De ‘onoverkomelijke afgrond’
13. Werkelijkheden en illusie
14. Egyptische wijsheid
15. India – de bakermat van de mensheid

DE ‘ONFEILBAARHEID’ VAN DE RELIGIE (deel 2)
1. De kerk, waar is zij?
2. Christelijke misdaden en heidense deugden
3. Verdeeldheid onder de eerste christenen
4. Oosterse kosmogonieën en bijbelverhalen
5. Geheimen van de kabbala
6. Esoterische boeddhistische leringen tot karikatuur gemaakt in het christendom
7. Vroegchristelijke ketterijen en geheime genootschappen
8. Jezuïtisme en vrijmetselarij
9. De Veda’s en de Bijbel
10. De duivel-mythe
11. Een vergelijking van de resultaten van boeddhisme en christendom
12. Conclusies en voorbeelden

Appendix
1. Theorieën over reïncarnatie en geesten
2. Mijn boeken

Index
Isis Unveiled (2 Volumes)
 
Blavatsky, H.P.
€55,00
Hardcover
EN
1350p
Theosophical University Press
0-911500-02-2
2.025 kg
Hardcover
ISIS Unveiled (I)

THE ‘INFALLIBILITY’ OF MODERN SCIENCE
1. chapter I
old things with new names
2. chapter II
phenomena and forces
3. chapter III
blind leaders of the blind
4. chapter IV
theories respecting psychic phenomena
5. chapter V
the ether, or “astral light”
6. chapter VI
psycho-physical phenomena
7. chapter VII
the elements, elementals, and elementaries
8. chapter VIII
some mysteries of nature
9. chapter IX
cyclic phenomena
10. chapter X
the inner and outer man
11. chapter XI
psychological and physical marvels
12. chapter XII
the “impassable chasm”
13. chapter XIII
realities and illusion
14. chapter XIV
egyptian wisdom
15. chapter XV
India the cradle of the race

ISIS Unveiled (II)

THE ‘INFALLIBILITY’ OF RELIGION
1. chapter I
the church: where is it?
2. chapter II
christian crimes and heathen virtues
3. chapter III
divisions amongst the early christians
4. chapter IV
oriental cosmogonies and bible records
5. chapter V
mysteries of the kabala
6. chapter VI
esoteric doctrines of buddhism parodied in christianity
7. chapter VII
early christian heresies and secret societies
8. chapter VIII
jesuitry and masonry
9. chapter XI
the vedas and the bible
10. chapter X
the devil-myth
11. chapter XI
comparative results of buddhism and christianity
12. chapter XII
conclusions and illustrations
Isis Unveiled (2 Volumes)
 
Blavatsky, H.P.
€41,00
Paperback
EN
1350p
Theosophical University Press
0-911500-03-0
1.664 kg
Paperback
ISIS Unveiled (I)

THE ‘INFALLIBILITY’ OF MODERN SCIENCE
1. chapter I
old things with new names
2. chapter II
phenomena and forces
3. chapter III
blind leaders of the blind
4. chapter IV
theories respecting psychic phenomena
5. chapter V
the ether, or “astral light”
6. chapter VI
psycho-physical phenomena
7. chapter VII
the elements, elementals, and elementaries
8. chapter VIII
some mysteries of nature
9. chapter IX
cyclic phenomena
10. chapter X
the inner and outer man
11. chapter XI
psychological and physical marvels
12. chapter XII
the “impassable chasm”
13. chapter XIII
realities and illusion
14. chapter XIV
egyptian wisdom
15. chapter XV
India the cradle of the race

ISIS Unveiled (II)

THE ‘INFALLIBILITY’ OF RELIGION
1. chapter I
the church: where is it?
2. chapter II
christian crimes and heathen virtues
3. chapter III
divisions amongst the early christians
4. chapter IV
oriental cosmogonies and bible records
5. chapter V
mysteries of the kabala
6. chapter VI
esoteric doctrines of buddhism parodied in christianity
7. chapter VII
early christian heresies and secret societies
8. chapter VIII
jesuitry and masonry
9. chapter XI
the vedas and the bible
10. chapter X
the devil-myth
11. chapter XI
comparative results of buddhism and christianity
12. chapter XII
conclusions and illustrations

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Sortering: