home

Webwinkel

Beste klant, Op dit moment kan het voorkomen dat u - na een succesvolle betaling met iDeal - in de webwinkel ten onrechte een foutmelding ontvangt dat de bestelling geannuleerd is. U kunt deze foutmelding negeren (u ontvangt wel gewoon een bevestiging via email dat de bestelling gelukt is). We zijn op de hoogte van deze fout en dragen alsnog zorg voor de bestelling. We werken momenteel aan een nieuwe webwinkel waarmee dit probleem is opgelost. Excuses voor het ongemak.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Winkelwagen

Sortering:

Beheerst toeval of rechtvaardigheid ons leven?
(in prijs verlaagd)
Amneus, N.
€2,50
Brochure
NL
94p
Stichting I.S.I.S.
99-70163-31-4
0.083 kg
Brochure
Nils Amneus geeft met wetenschappelijke precisie een uitleg van de Leer der Gevolgen, die voor iedereen te controleren is. Hij baseert zich daarbij niet op vooronderstellingen uit religies en filosofieën. Hij toont door logische redenering aan, dat elk gevolg strikt in overeenstemming is met de erbij behorende oorzaak. Zodat iedere mens oogst wat hij zaait.
Hij laat zien, dat die oogst soms uitgesteld wordt tot een volgend leven, maar dat het recht altijd zijn loop zal hebben.
Uit dit boekje kan iedere lezer zelf zijn conclusie trekken: ethiek en moraliteit, zoals die in alle religies te vinden zijn, zijn geen willekeurige voorschriften. Ze behoren tot het wezen der Natuur.
Lezers hoeven zich daarom niet tevreden te stellen met geloof. Ze leren door redelijke argumenten inzien, waarom het goed en zelfs vanzelfsprekend is, je naaste lief te hebben.
Bekleed met de Zon
 
Purucker, G. de
€6,00
Brochure
NL
68p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-19-5
0.086 kg
Brochure
Het mysterie-verhaal van Jezus

Wat is het verband tussen Jezus van Nazareth en de Inwijdingsmysteriën? Wat gebeurde – en gebeurt – er in de inwijdingskamers? Waarom werd het Nieuwe Testament eigenlijk geschreven? De geschiedenis van Jezus de Avatâra, van iedere Ingewijde, van ieder mens, vindt men in dit boekje.
G. de Purucker werd in 1874 te Suffern, New York, geboren. In Genève studeerde hij Engels, Frans, Duits, Hebreeuws, Latijn en Grieks, maar door zijn studie van oosterse filosofie, Sanskrit en de werken van de eerste kerkvaders verlegde hij zijn aandacht naar het Occultisme en de Esoterische Wijsbegeerte. In 1892 werd hij lid van The Theosophical Society, waarvan hij van 1929 tot zijn dood in 1942 Leider was.

Inhoudsopgave:
1. Jezus, mens of mythe?
2. De geboorte van Jezus en het kerstfeest
3. De leer van Jezus
4.De geschiedenis van Jezus – een mysterie verhaal
5. De Avatâra-leer
6. Het Kruisigingsmysterie – de speerstoot en de kreet aan het kruis
Beschermers der mensheid
 
Kok, D.J.P.
€3,50
Brochure
NL
61p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-13-6
0.061 kg
Brochure
Dit boekje is een waarschuwing en een opwekking
Het is een waarschuwing tegen de gevolgen van blind vertrouwen in de openlijke en verborgen priesterkasten in de wereld. Deze liggen zowel op het terrein van religie als van wetenschap, filosofie en politiek. Blind vertrouwen in de uitspraken van ‘deskundigen’, maar vooral in de door hen aanbevolen methoden voeren de mensheid van crisis tot crisis, resulterende in de ondergang van de beschaving. Daarbij komt het blindelings toepassen van middelen en methoden die door quasi-occultisten worden aanbevolen als ‘bewustzijnsverruimend’, doch die in werkelijkheid een volslagen tegenovergestelde uitwerking hebben
Het is een opwekking tot het ontwikkelen van geestelijk onderscheidingsvermogen, waardoor de mens, met behoud van zijn zelfstandigheid, in staat is de leiding te aanvaarden van DE BESCHERMERS DER MENSHEID
Door de eeuwen heen hebben deze natuurlijke leiders der mensheid pogingen gedaan de weg te wijzen die tot werkelijke bevrijding voert. Hun pogingen kunnen slechts vrucht dragen indien de mens niet alleen bereid is te luisteren, maar vooral hun aanwijzingen in de praktijk van het leven toe te passen

Inhoudsopgave:
1. De Loge van Wijsheid en Mededogen
De zoekende mens. Openlijke en verborgen priesterheerschappij. Het ondankbare Mededogen. De hiërarchische structuur van het Heelal
2. De Meesters van H.P. Blavatsky
De ontmoeting. De relatie van H.P. Blavatsky met de Meesters. Wie en wat zijn de Meesters. Het algemene mensentype en de Meesters. Het grote offer. Hoe en waar de Meesters werken
3. Het Pad van de leerling
Binnenwaarts. Mens, ken uzelf. De mens: een stroom van bewustzijn. De tweevoudigheid. De weg binnenwaarts. De gevaren op het Pad. Het uitzicht
4. Inwijding in de Mysteriën
Passiviteit: bron van zelfmisleiding. Het menselijk bewustzijn: de sleutel tot de Poort. Stadia en graden van inwijding. Waar het om gaat. Inwijding: versnelde evolutie. Waarom zou men…?
Bhagavad-Gîtâ, De
 
Bhag
€20,00
Paperback
NL
299p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-15-2
0.415 kg
Paperback
Over de betekenis van de oosterse Yoga-filosofie bestaat in het Westen menig hardnekkig misverstand. De wezenlijke kenmerken en waarden van de ware Yoga worden op heldere wijze uiteengezet in De Bhagavad-Gîtâ, het befaamde Boek van Yoga, een gedeelte uit de Mahâbhârata, het grote heldenepos uit India. Helaas komt de werkelijke betekenis van dit diepzinnige werk in vele vertalingen niet tot zijn recht.
In deze geheel nieuwe en complete uitgave zijn daarom de oorspronkelijke filosofische begrippen gehandhaafd en van een uitvoerige en deskundige toelichting voorzien. Hierdoor is de lezer in staat tot de ware betekenis van Yoga door te dringen.
Een unieke uitgave van een wereldberoemd boek, dat na vele eeuwen nog niets van zijn wijsheid en praktische waarde heeft verloren.

Inhoudsopgave:
1. De moedeloosheid van Arjuna
2. Yoga door toepassing van de Sânkhya-Leer
3. Karma-Yoga
4. Jñâna-Yoga
5. Yoga door het verzaken van handeling
6. Yoga door zelfbeheersing
7. Yoga door geestelijk onderscheidingsvermogen
8. Yoga met het Onvergankelijke Brahman
9. Yoga door koninklijke Kennis en het koninklijk Mysterie
10. Yoga door Kennis van de goddelijke Emanaties
11. Het aanschouwen van de Alomvattende Vorm
12. Bhakti-Yoga
13. Yoga door het onderscheiden van Kshetra en Kshetrajña
14. Yoga door het zich verheffen boven de drie Guna’s
15. Yoga door het kennen van Purushottama
16. Yoga door het onderscheiden van het Goddelijke en het niet-Goddelijke
17. Yoga door het onderscheiden van de drie soorten van vertrouwen
18. Yoga door het verzaken van Moksha
Bhagavad-Gîtâ, Die
Buch der Hingabe an das Göttliche, Das
Bhagavad-Gîtâ, Die
€12,50
Paperback
DE
159p
Heller, J.Th. Nurnberg 1922
 
0.161 kg
Paperback
 
Bhagavad-Gîtâ, The & Essay’s on the Gita
 
Judge, W.Q.
€14,00
Paperback
EN
238p
Theosophical University Press
0-911500-28-6
0.311 kg
Paperback
The Bhagavad-Gîtã, a small episode from India’s great epic, the Mahãbhãrata, has been devotedly read by Hindus for thousands of years. Said to have been written down in Sanskrit by the sage Vyãsa, this dialogue between Krishna, an avatar or divine incarnation, and Arjuna, hero of the epic, offers a succinct summary of ancient Indian philosophy, with particular emphasis on the Supreme Spirit as both immanent and transcendent. Since its introduction into the Western world some two hundred years ago, the poem has been translated into practically every modern tongue.
In 1890, responding to many requests from readers of his monthly journal, The Path, William Q. Judge issued a recension of the Gitã, which ever since has been in constant demand. He also wrote several illuminating essays on the poem and these, combined with his recension, make the present work unique among the numerous Gîtãs that are currently available. Concerning the essays, James A. Long writes in the Foreword: “The value of these studies lies in Judge’s exceptional ability to interpret by the light of the ‘perennial philosophy’ the many obscure passages that defied most 19th century scholars,” thus making a bridge between the Gîtã’s oriental approach and modern occidental thought.
Blavatsky, H.P., die Botin des neuen Zeitalters
von ihren Schülern
Blavatsky, H.P.
€18,00
Hardcover
DE
240p
Hirthammer, F. Verlag GmbH
 
0.485 kg
Hardcover
Einhaltsaufgabe:
Einführung zur Jubiläumsausgabe
Wie sie uns verließ
Laura M. Cooper - Die Kremation
G. R.S. Mead - In New York und Würzburg
Emily Kislingbury - In Kairo und Madras
Isabel Cooper-Oakley - In Würzburg und Ostende
Constance Wachtmeister - "H. P. B."
A. P. Sinnett - Die letzten drei Jahre ihres Lebens. Eine große spirituelle Realität. Der Geist ihrer Lehre. Ihre Botschaft an die Welt. Ihr Leben in der Avenue Road. Die esoterische Sektion. Die ersten Jahre ihres Lebens. Ihre Reisen. Die "Phänomene". In Indien. Ihr Leben in Bombay. In Simla. Die erste Phase ihrer Mission. Ihr Widerstand gegen den Spiritismus. Die Theosophische Gesellschaft. In London. Die angebliche "Entlarvung". Der Bericht des Beauftragten der Gesellschaft zur Erforschung physischer Phänomene. Ein schrecklicher Schlag. In Würzburg. Wieder in London. Ihre Spätschriften. Der Quell ihrer Stärke. Ein großer philosophischer Entwurf. H. P. B. als spirituelle Kraft. Erinnerungen an Madame Blavatsky
Charles Johnston - "Die Ihre bis zum Tode und darüber hinaus, H. P. B."
William Q. Judge - Wie ich sie kannte
Annie Besant - Die beiden letzten Jahre
G.R.S. Mead - Was sie mir bedeutet
Herbert Burrows - Lehrerin und Freundin
Waller R. Old - H. P. Blavatsky in ihrem Werk gespiegelt
J. D. Buck - Die Meinung eines Hindu über H. P. B
Rai B. K. Laheri - Wie ein Agnostiker sie sah
"Saladin" (Stewart Ross) - H. P. B. in Enghien
William Q. Judge - In memoriam
Archibald Keightley - H. P. Blavatsky und ihre Mission
Franz Hartmann - Madame Blavatsky in meiner Erinnerung
Alice Gordon - Madame Blavatsky und ihr Werk
Francesca Arundale - Wenig sehen - viel erkennen
Alexander Fullerton - Madame Blavatsky aus der Ferne
Julia Campbell Ver Planck - Was sie uns lehrte
William Kingsland - Aus Indien
Ein Leitartikel aus dem "Indian Mirror" - Babula - "H. P. B."s Hingang
H. S. Olcott - Was H. P. B. für mich getan hat
Bertram Keightley - H. P. B
José Xifrê - Charakterskizze
W. T. Stead - Madame Blavatsky
Ein Editorial in der "New York Tribune"
Boeddhisme (vouwkaart)
De vier verheven Waarheden - Het achtvoudig Pad - De tien Pâramitâ’s
Stg. I.S.I.S.
€0,45
 
NL
1p
Stichting I.S.I.S.
 
0.011 kg
 
De drie series basisgedachten uit het Boeddhisme zijn in dit schema verwoord door Stichting I.S.I.S. ter ondersteuning van haar doeleinden: de studie van alle wereldreligies en filosofieën van vroeger en heden
Briefe die mir geholfen haben
(Im Preis reduziert)
Judge, W.Q.
€5,00
Paperback
DE
184p
Stichting I.S.I.S.
3-9802920-0-2
0.254 kg
Paperback
Dieses Buch stellt eine Sammlung von Briefen dar, die William Quan Judge, einer der Mitbegründer der Theosophischen Gesellschaft, an Jasper Niemand geschrieben hat.
Judge signierte seine Briefe mit dem Buchstaben “Z”.
In diesem Buch kann der Leser entdecken, um welch außergewöhnliche Persönlichkeit es sich bei ihm händelte.
Brieven die mij geholpen hebben
(in prijs verlaagd)
Judge, W.Q.
€5,00
Paperback
NL
184p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-18-7
0.254 kg
Paperback
William Quan Judge, Amerikaan van Ierse afkomst, was met Helena Petrovna Blavatsky een van de oprichters van The Theosophical Society in 1875. Na haar dood volgde hij haar op als Leider van de Society.
Het eerste deel van dit boek bevat brieven die W.Q. Judge schreef aan een van zijn leerlingen, Jasper Niemand (pseudoniem van Julia Ver Planck). De tweede helft is een selectie uit brieven die hij aan anderen schreef, en vormt een aanvulling op de eerste brieven.
Julia Ver Planck was een van de meest actieve en trouwe medewerkers die hem bij de verspreiding van de theosofische ideeën steunden en ook naar deze ideeën trachten te leven. In deze brieven wijst W.Q. Judge haar op de oorzaken van de problemen die zij daarbij ondervindt, en geeft hij de oplossing ervan aan op een eenvoudige en directe manier, die de intuïtie vaak meer prikkelt dan jarenlange bestudering van technische Theosofie.
Het boek bewijst, dat het consequent toepassen van de theosofische ideeën in deze tijd beslist geen Utopie behoeft te zijn. Het is daarom bijzonder waardevol voor iedereen die deze levenshouding kiest en daarmee onvermijdelijk voor gelijksoortige problemen als van Julia Ver Planck zal komen te staan.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Sortering: