home

Webwinkel

Beste klant, Op dit moment kan het voorkomen dat u - na een succesvolle betaling met iDeal - in de webwinkel ten onrechte een foutmelding ontvangt dat de bestelling geannuleerd is. U kunt deze foutmelding negeren (u ontvangt wel gewoon een bevestiging via email dat de bestelling gelukt is). We zijn op de hoogte van deze fout en dragen alsnog zorg voor de bestelling. We werken momenteel aan een nieuwe webwinkel waarmee dit probleem is opgelost. Excuses voor het ongemak.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Winkelwagen

Sortering:

Maak de Theosofie tot een levende Kracht in uw Leven - Deel 1
Symposiumreeks 12 - (Luc. 2010 nr. 4/5)
Studiegroep Stg. I.S.I.S.
€6,50
Brochure
NL
64p
Stichting I.S.I.S.
 
0.2 kg
Brochure
Thema 1
Theosofie – innerlijke wijsheid: van principe tot praktijk
Theosofie en Mededogen - Herman C. Vermeulen
De Geheime Leer - Vijaya Chari
De drie Grondstellingen van De Geheime Leer - Waarom en hoe brengen we ze in de praktijk - Joke Vermeulen
De Pelgrimstocht – de derde Grondstelling van de Geheime Leer - Aspasia Papadomichelaki
Leibniz en Spinoza - Judy Saltzman en Nandini Iyer

Thema 2
Gezondheid en harmonie: geestelijk en lichamelijk
Stoffelijke en bewustzijnsveranderingen - De samengesteldheid van de mens - Barend Voorham
Asklepische geneeskunde in het licht van Theosofie - Eugene Jennings
Spiritualiteit en de hersenen - Bevindt de menselijke geest zich in de hersenen? - Helena Kerekhazi
Een theosofische visie op homeopathie en de traditionele Chinese geneeskunst - Richard Hiltner
Maak de Theosofie tot een levende Kracht in uw Leven - Deel 2
Symposiumreeks 12 - (Luc. 2010 nr. 6)
Studiegroep Stg. I.S.I.S.
€6,50
Brochure
NL
52p
Stichting I.S.I.S.
 
0.17 kg
Brochure
Thema 1
Theosofie – innerlijke wijsheid: van principe tot praktijk
Zie deel 1 van het verslag

Thema 2
Gezondheid en harmonie: geestelijk en lichamelijk
Zie deel 1 van het verslag

Thema 3
Theosofische Educatie: wijsheid, inzicht en praktijk
Je Zelf kennen in de eerste stap - Sieglinde Plocki
De Râja-Yoga-opvoeding – De Theosofische School in Point Loma 1898-1942 - Ken Small
Oude Wijsheid voor (jonge) wijsneuzen - Erwin Bomas
Universele of gespecialiseerde wetenschap? - Hoe kunnen we het universum diepgaander gaan begrijpen? - Joop Smits

Thema 4
Mededogen in actie
Zie deel 3 van het verslag
Maak de Theosofie tot een levende Kracht in uw Leven - Deel 3
Symposiumreeks 12 - (Luc. 2011 nr.1)
Studiegroep Stg. I.S.I.S.
€6,50
Brochure
NL
36p
Stichting I.S.I.S.
 
0.125 kg
Brochure
Thema 1
Theosofie – innerlijke wijsheid: van principe tot praktijk
Zie deel 1 van het verslag

Thema 2
Gezondheid en harmonie: geestelijk en lichamelijk
Zie deel 1 en 2 van het verslag

Thema 3
Theosofische Educatie: wijsheid, inzicht en praktijk
Zie ook deel 2 van het verslag
Een rugzak vol remedies- Leslie Royce
Een theosofische visie op wetenschap: objectief of subjectief? - Herman C. Vermeulen
De toekomst behouden voor het nageslacht - Joke Vermeulen

Thema 4
Mededogen in actie
Verloren symbolen als theosofische taal – een geschiedenis van de Theosofie en de Vrijmetselarij - Garrett Riegg
Wat kunnen we leren van de eerste tien jaren van de Theosofische Beweging? - Will Windham
Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, De
 
Barker, A.T. (red.)
€25,00
Hardcover
NL
606p
Theosophical University Press
90-62715-80-X
0.945 kg
Hardcover
Deze brieven, voor het eerst in 1923 gepubliceerd, werden tussen 1880 en 1884 geschreven aan A.P. Sinnett, Allahabad, redacteur van The Pioneer, destijds een toonaangevende krant in het voormalige Brits Indië. Ze werden in de Engelse taal geschreven door de 2 Mahatma’s, die H.P. Blavatsky haar leermeesters en inspirators van haar Isis Ontsluierd en De Geheime Leer noemde.
De oorspronkelijke manuscripten, ondertekend met de initialen M. en K.H., berusten nu in ‘The British Library’ in Londen.
Deze ongewone documenten, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de kosmologie en de ontwikkeling van het menselijk ras, bieden niet alleen verreikende ideeën op godsdienstig en wetenschappelijk gebied (waarvan inmiddels is gebleken dat ze in hoge mate profetisch zijn), maar behandelen ook zaken van grote praktische waarde en geven blijk van een warme menselijkheid en zin voor humor die weldadig aandoet.
Vele in omloop zijnde maar niet op waarheid berustende ideeën, die hun ontstaan danken aan de rijke verbeeldingskracht van pseudo-occultisten, worden ontzenuwd door de gezonde en menselijke benadering van de natuurwetten; en ernstige denkers, die niet tevreden zijn met de orthodoxe opvattingen, zullen in deze brieven een veel bevredigender verklaring vinden van de waarheden die aan de grote godsdiensten ten grondslag liggen.

Inhoudsopgave:
1. Brieven uit The Occult World, Brieven 1 t/m 8
2. Filosofische en Theoretische Leringen, 1881-1883, Brieven 9 t/m 25
3. Proeftijd en Chelaschap, Brieven 26 t/m 76
4. De “Phoenix” Onderneming, Brieven 77 t/m 83
5. De Londense Loge van de Theosophical Society, Brieven 84 t/m 87
6. Spiritisme en Verschijnselen, Brieven 88 t/m 97
7. Diverse Onderwerpen, Brieven 98 t/m 129
8. Aanhangsel - Brieven 130 t/m 145 Mars en Mercurius
9. Index
Mahatma Letters to A.P. Sinnett, The (second and revised edition)
 
Barker, A.T. (red.)
€27,00
Paperback
EN
598p
Theosophical University Press
978-1-55700-249-5
0.84 kg
Paperback
No other book is quite like this private collection of letters. Preserved in the British Library, they were written between 1880 and 1890 to Alfred Percy Sinnett, editor of a leading Anglo-Indian newspaper, The Pioneer, and to his friend, Allan Octavian Hume, a founder of the Indian National Congress. Their correspondents were two Mahatmas whom H.P. Blavatsky had acknowledged as her teachers and the inspirers of her Isis Unveiled and The Secret Doctrine

First published in 1923, the important volume is filled with sublime philosophical and ethical instruction, revealing not only far-reaching concepts of religious and scientific thought (since proven in large degree prophetic), but also practicality, warmth of heart, patience, and ripeness of humor. These letters, moreover, yield a clearer understanding of H.P. Blavatsky, and of the Mahatmas’ aim in fostering a better understanding of our kinship with all peoples

The term “Universal Brotherhood” is no idle phrase. Humanity in the mass has a paramount claim upon us. If it be a dream, it is at least a noble one for mankind: and it is the aspiration of the true adept

This second & Revised Edition includes several new appendices:

1. First Letter of K.H. to A.O. Hume
2. View of the Chohan on the T.S.
3. Cosmological Notes (originally reproduced in Appendix II of The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett)
4. A.O. Hume ‘s Reply to K.H. ‘s First Letter (full text of Letter 99)
5. The Writing of the Mahatmas Letters by A. Trevor Barker
6. Foreign Words and Phrases
7. Chronological Order Key (See Publisher’ s Note)

To follow the Letters in an approximate chronological sequence, a reference line linking next and previous letters has been appended to each letter. These are based on Margaret Conger’s Combined Chronology

INTRODUCTION
CONTENTS
Page Publisher’s Note
Compiler’s Preface
Preface to 2nd Edition
Introduction
SECTION I - THE OCCULT WORLD” SERIES
SECTION II - PHILOSOPHICAL AND THEORETICAL TEACHINGS 1881-1883
SECTION III - PROBATION AND CHELASHIP
SECTION IV - THE PHŒNIX VENTURE AND THE CONDITION OF INDIA
SECTION V - THE LONDON LODGE OF THE THEOSOPHICAL SOCIETY
SECTION VI - SPIRITUALISM AND PHENOMENA
SECTION VII - MISCELLANEOUS LETTERS
APPENDIX 1
APPENDIX 2
INDEX ( Updated)
Mahatmas und der echte Okkultismus, Die
 
Purucker, G. de
€7,50
Paperback
DE
104p
Adyar Verlagsvereinigung Graz
 
0.08 kg
Paperback
 
Maskers van Odin, De
Oud-Noorse wijsheid
Titchenell, E.-B.
€18,00
Paperback
NL
370p
Theosophical University Press
90-70328-63-1
0.599 kg
Paperback
De Maskers van Odin opent onze ogen voor wijsheid die lang verzegeld is geweest en onthult oeroude kennis uit een tijd waarin wetenschap, filosofie en religie één waren.
Door de heldere vertaling van de belangrijkste liederen van de Poëtische of Oudere Edda en de toelichtingen en aantekeningen van Elsa-Brita Titchenell wordt de tijdloze wijsheid van de skalden (leraren) begrijpelijk.
De verhalen over goden en helden, elfen en dwergen, reuzen en levensbomen worden met behulp van theosofische sleutels ontcijferd, zodat de lezer een ruimer begrip krijgt van de kosmische visie in de Oud-Noorse mythologie

Inhoudsopgave:
Toelichtingen (Deel 1)
1. Mythen – een tijdcapsule
2. De levensboom – Yggdrasil
3. Goden en reuzen
4. Kosmische schepping
5. De schepping van de aarde
6. De rijken van de natuur
7. Rig, Loki en het denkvermogen
8. Dood en wedergeboorte van de mens
9. Inwijding

Fotografische reproducties uit Codex Regius

Aantekeningen, vertaalde liederen en verhalen (Deel 2)
10. Völuspá (De profetie van de Sibille)
11. Gylfaginning (De apotheose van Gylfe)
12. Hávamál (De woorden van de Verhevene)
13. Vaftrudnismál Het lied van de illusie)
14. Thor en Loki in Jotunheim (Reuzenheim)
15. Hymiskvädet (Het lied van Hymer)
16. Grimnismál (Het lied van Grimner)
17. Trymskvädet (De diefstal van de hamer van Thor)
18. Kvädet om Rig (Het lied van Rig)
19. Loki steelt het Brisinga-juweel
20. Grottasöngr (Het lied van de molen)
21. Völundskvädet (Het lied van Völund)
22. Lokasenna (Loki’s schimpdicht)
23. Allvismál (Het lied van de Alwetende)
24. Grogaldern en Fjölsvinns Ordskifte (De toverformules van Groa en De gedachtewisseling met de Ergwijze)
25. Skirnismál (Het lied van Skirner)
26. Vägtamskvädet (Het lied van de pelgrim)
27. Odens Korpgalder (Het lied van Odins lijk of Het lied van Odins raven)
28. Samenvatting

Uitspraak van de termen in de Edda
Verklarende woordenlijst
Bibliografie
Over de schrijfster
Index
Masks of Odin, The
Wisdom of the Ancient Norse
Titchenell, E.-B.
€28,00
Hardcover
EN
294p
Theosophical University Press
0-911500-72-3
0.58 kg
Hardcover
“The Masks of Odin” opens up a time capsule which has been sealed for ages, revealing the knowledge of a remote antiquity when science, philosophy, and religion were one. Herein the Norse Edda is scrutinized and its tales of gods and heroes, elves and dwarfs are decoded, using Theosophical keys, to yield an overview of cosmic cycles of life on many levels of the World Tree. The myths contain ribald humor as well as grand inspiration. Elsa-Brita Titchenell’s commentary and her fresh translation of the Poetic or Elder Edda provide a key to understanding the timeless wisdom of the bards of antiquity.

Contents:
PART I
COMMENTARY
1. Myths – A Time Capsule
2. The Tree of Life – Yggdrasil
3. Gods and Giants
4. Cosmic Creation
5. Terrestrial Creation
6. Nature’s Kingdoms
7. Rig, Loki, and the Mind
8. Human Death and Rebirth
9. Initiation

PART II
NOTES, TRANSLATED LAYS, AND STORIES
10. Völuspá (The Sibyl’s Prophecy)
11. Gylfaginning (The Apotheosis of Gylfe)
12. Hávamál (The High One’s Words)
13. Vaftrudnismál (The Lay of Illusion)
14. Thor and Loki in Jotunheim (Gianthome)
15. Hymiskvädet (Hymer’s Lay)
16. Grimnismál (Grimner’s Lay)
17. Trymskvädet (The Theft of Thor’s Hammer)
18. Kvädet om Rig (The Lay of Rig)
19. Loki Steals the Brisinga-Gem
20. Grottasöngr (The Song of the Mill)
21. Völundskvädet (The Lay of Völund)
22. Lokasenna Loki’s Flyting)
23. Allvismál (The Lay of Allwise)
24. Grogaldern and Fjölsvinn’s Ordskifte (The Spells of Groa and Verywise’s Exchange)
25. Skirnismál (The Lay of Skirner)
26. Vägtamskvädet (The Lay of Waywont)
27. Odens Korpgalder (The Lay of Odin’s Corpse or The Lay of Odin’s Ravens)
28. A Summing Up

PRONUNCIATION GUIDE
GLOSSARY
BIBLIOGRAPHY
INDEX
Mededogen en Wijsheid
Sleutels voor een harmonieuze en gezonde wereld
Studiegroep Stg. I.S.I.S.
€4,60
(Br.)
NL
32p
Stichting I.S.I.S.
 
0.12 kg
(Br.)
Inleiding
Herman C. Vermeulen
Vele meningen… maar wat is waar? - Ella van Zaanen
We zijn meer dan onze visie - Mariska Zwinkels
Van waarheid naar wijsheid
Wijsheid kan je leren - Jenny van der Tak
Ideeën regeren de wereld
Plato over de ideale staat - Erwin Bomas
Wat heb ik gedaan? - Aan alle jonge idealisten
Meer der Theosophie, Das
 
Judge, W.Q.
€6,00
Paperback
DE
210p
Theosophischer Arbeitskreis Unterlengenhardt
 
0.211 kg
Paperback
 
Meesters en het Pad van het Occultisme, De
 
Purucker, G. de
€5,50
Paperback
NL
86p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-57-8
0.09 kg
Paperback
Een succesvolle poging om het zo misbruikte woord ‘Occultisme’ de betekenis terug te geven die het oorspronkelijk had. Zoals G. De Purucker duidelijk aantoont, betekent Occultisme in feite de wetenschap van het verborgene – niet van het ongelofelijke, maar van het wezen, de wortel der dingen
En wat verborgen is kan gekend worden, door de ziener die zich daarin heeft geoefend. Daar is niets vreemds of griezeligs aan. Zo iemand is gewoon een stap verder gevorderd op het eeuwenoude pad van evolutie dan de gemiddelde mens. Maar iedereen kan die stap doen – als hij wil, als hij de moed heeft, en als hij de occulte geestelijke voorschriften volgt. Waarbij de eerste occulte wet geldt, dat het ‘juiste motief’ bepalend is voor Meesterschap.
G. de Purucker schrijft over die mensen, die achter de sluiers van de uiterlijk zichtbare natuur wisten door te dringen, als wegwijzer voor iedereen die hen daarin willen volgen.
G. de Purucker werd in 1874 te Suffern, New York, geboren. In Genève studeerde hij Engels, Frans, Duits, Hebreeuws, Latijn en Grieks. Maar door zijn studie van oosterse filosofie, Sanskrit en de werken van de eerste kerkvaders verlegde hij zijn aandacht naar het Occultisme en de Esoterische Wijsbegeerte. In 1892 werd hij lid van The Theosophical Society, waarvan hij van 1929 tot zijn dood in 1942 Leider was.

Inhoudsopgave:
1. Wie zijn de Meesters?
2. Hoe de Meesters hun Wijsheid verwerven
3. Leringen van de Meesters
4. De eeuwenoude Geheime Leer
5. Wat is Occultisme?
6. De Mysteriescholen en Inwijding
7. De Heilige Jaargetijden
8. Aanbevolen theosofische literatuur over dit onderwerp
Mens in de Evolutie, De
(in prijs verlaagd)
Purucker, G. de
€10,00
Hardcover
NL
379p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-29-2
0.573 kg
Hardcover
In een tijd waarin de discussie weer oplaait over de evolutie van de mens (Darwin of God) biedt dit boek een veel ruimere visie, waarmee u boven de partijen komt te staan.
Gottfried de Purucker laat de Esoterische Wijsbegeerte aan het woord: de innerlijke bron van alle religies en wetenschappelijke stromingen ter wereld.
De mens blijkt veel meer te zijn dan een toevallig geëvolueerd zoogdier. De mens blijkt ook niet een zwak ‘zondig’ wezen te zijn, geschapen door iemand anders.
Ieder mens blijkt alle oneindige kosmische mogelijkheden in zich te hebben. Inclusief de vrije wil en de kracht om al die mogelijkheden in zichzelf naar buiten te brengen en actief te leren gebruiken.
Gottfried de Purucker laat u de geschiedenis van de bewustzijnsgroei van de mensheid op deze planeet opnieuw beleven. Hij toont daarbij ook een nieuw, veel ruimer toekomstperspectief.
Dit boek is halverwege de 20e eeuw geschreven. Men heeft later geprobeerd, dit boek te ‘actualiseren’ aan de hand van de evolutietheorieën van rond 1980. Deze veranderingen bleken echter rond 2000 alweer achterhaald. Met deze ‘actualisering’ werd dus de universele, tijdloze waarde van wat Gottfried de Purucker ons te melden heeft, geweld aangedaan.
Vandaar dat deze uitgave van ‘De Mens in de Evolutie’ de originele tekst exact volgt.

Inhoudsopgave:
1. Het naderen van de Waarheid
2. Religie, filosofie en wetenschap: drie aspecten van de Waarheid
3. De ontwikkelingen in de moderne wetenschap
4. De wet der analogie
5. De wereld van het atoom
6. Evolutie en transformisme
7. De evolutionaire levensladder
8. Bewijzen van de primitieve oorsprong van de mens
9. Mens en mensaap – I
10. Mens en mensaap – II
11. De morele kanten van het vraagstuk
12. Specialisatie en Mendelisme
13. De mens de voorraadkamer van alle typen
14. Cyclische perioden van manifestatie
15. De principes van reïncarnatie uiteengezet
16. De evolutie van het menselijk lichaam
17. De theorie van Weismann
18. Karman en erfelijkheid
19. Vergeten bladzijden uit de geschiedenis der evolutie
20. Het Goddelijke de bron van alles
21. De hiërarchische structuur van het universum

Aanhangsel
Index
Bibliografie

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Sortering: