home

Webwinkel

Beste klant, Op dit moment kan het voorkomen dat u - na een succesvolle betaling met iDeal - in de webwinkel ten onrechte een foutmelding ontvangt dat de bestelling geannuleerd is. U kunt deze foutmelding negeren (u ontvangt wel gewoon een bevestiging via email dat de bestelling gelukt is). We zijn op de hoogte van deze fout en dragen alsnog zorg voor de bestelling. We werken momenteel aan een nieuwe webwinkel waarmee dit probleem is opgelost. Excuses voor het ongemak.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Winkelwagen

Sortering:

Theosofie, haar wezen en haar waarde, De
 
Lindemans
€12,35
Paperback
NL
198p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-16-0
0.445 kg
Paperback
“De Theosofie heeft de poging bestaan, de in het Westen verbroken connectie tussen de exoterische kennis van de buitenhof en de esoterische leer van het Heilige der Heiligen te herstellen en het gezag van haar diepste leringen daarop te gronden. De onderzoeker zelf zal de middelen moeten vinden om tot die esoterische kern door te dringen, vervolgens om een staat van geestelijke en intellectuele onafhankelijkheid te bewaren, die hem behoeden moet tegen misleiding en eindelijk dat intuïtieve vermogen te ontwikkelen, dat hem ontvankelijk maakt voor de door hem gezochte wijsheid. Tot zo lang moet het stelsel van theosofische leringen, als elk ander, steunen op de kracht, waarmee het een beroep doet op de logische en intuïtieve vermogens van de onderzoeker, in het bijzonder in die gevallen, waarin andere stelsels qua hun wezen moeten zwijgen.”

Inhoudsopgave:
1. Algemene beginselen
2. Evolutie
3. Reïncarnatie en het hiernamaals
4. Karman
5. De Theosofie als Oude Wijsheid
6. De Oude Mysteriewijsheid en het Christendom
7. Het Occultisme
8. Beknopt historisch overzicht
Theosofische Fragmenten Deel 1: Theosofie en de Theosofische Beweging
 
Kok, D.J.P.
€2,00
Brochure
NL
40p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-33-0
0.042 kg
Brochure
Theosofie en de Theosofische Beweging
Wat is Theosofie?
Theosofie, de moeder der godsdiensten
H.P. Blavatsky en de Meesters
De Universele Theosofische Beweging

De serie Theosofische Fragmenten omvat de volgende deeltjes:
1. Theosofie en de Theosofische Beweging
2. Theosofische grondbeginselen
3. Mens en kosmos
4. Leven en dood
5. Evolutie en erfelijkheid
6. Theosofie en Occultisme
7. Theosofie en Christendom
8. Theosofie en oosterse religie
9. Waarom Theosofie?
Theosofische Fragmenten Deel 2: Theosofische Grondbeginselen
 
Kok, D.J.P.
€2,00
Brochure
NL
40p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-34-9
0.046 kg
Brochure
Theosofische grondbeginselen
God of goden?
De oorsprong van de mens
Broederschap
Werkelijkheid en illusie

De serie Theosofische Fragmenten omvat de volgende deeltjes:
1. Theosofie en de Theosofische Beweging
2. Theosofische grondbeginselen
3. Mens en kosmos
4. Leven en dood
5. Evolutie en erfelijkheid
6. Theosofie en Occultisme
7. Theosofie en Christendom
8. Theosofie en oosterse religie
9. Waarom Theosofie?
Theosofische Fragmenten Deel 3: Mens en Kosmos
 
Kok, D.J.P.
€2,00
Brochure
NL
44p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-35-7
0.05 kg
Brochure
Mens en kosmos
De zevenvoudige samenstelling van de mens
De zevenvoudige samenstelling der planeten
De mens, een eeuwigheidspelgrim
De wet van Oorzaak en Gevolg, en de vrije wil

De serie Theosofische Fragmenten omvat de volgende deeltjes:
1. Theosofie en de Theosofische Beweging
2. Theosofische grondbeginselen
3. Mens en kosmos
4. Leven en dood
5. Evolutie en erfelijkheid
6. Theosofie en Occultisme
7. Theosofie en Christendom
8. Theosofie en oosterse religie
9. Waarom Theosofie?
Theosofische Fragmenten Deel 4: Leven en Dood
 
Kok, D.J.P.
€2,00
Brochure
NL
40p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-36-5
0.044 kg
Brochure
Leven en dood
Het proces der geboorte
Opbouw van het karakter
De dood en daarna…
Hemel en hel

De serie Theosofische Fragmenten omvat de volgende deeltjes:
1. Theosofie en de Theosofische Beweging
2. Theosofische grondbeginselen
3. Mens en kosmos
4. Leven en dood
5. Evolutie en erfelijkheid
6. Theosofie en Occultisme
7. Theosofie en Christendom
8. Theosofie en oosterse religie
9. Waarom Theosofie?
Theosofische Fragmenten Deel 5: Evolutie en Erfelijkheid
 
Kok, D.J.P.
€2,00
Brochure
NL
40p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-37-3
0.042 kg
Brochure
Evolutie en erfelijkheid
Theosofie en Darwinisme
Lemurië en Atlantis
Van atoom tot god
De toekomst der mensheid

De serie Theosofische Fragmenten omvat de volgende deeltjes:
1. Theosofie en de Theosofische Beweging
2. Theosofische grondbeginselen
3. Mens en kosmos
4. Leven en dood
5. Evolutie en erfelijkheid
6. Theosofie en Occultisme
7. Theosofie en Christendom
8. Theosofie en oosterse religie
9. Waarom Theosofie?
Theosofische Fragmenten Deel 6: Theosofie en Occultisme
 
Kok, D.J.P.
€2,00
Brochure
NL
40p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-38-1
0.042 kg
Brochure
Theosofie en Occultisme
Psychische verschijnselen
Exoterische en esoterische leringen
Mysteriescholen
Inwijding in de Mysteriën

De serie Theosofische Fragmenten omvat de volgende deeltjes:
1. Theosofie en de Theosofische Beweging
2. Theosofische grondbeginselen
3. Mens en kosmos
4. Leven en dood
5. Evolutie en erfelijkheid
6. Theosofie en Occultisme
7. Theosofie en Christendom
8. Theosofie en oosterse religie
9. Waarom Theosofie?
Theosofische Fragmenten Deel 7: Theosofie en Christendom
 
Kok, D.J.P.
€2,00
Brochure
NL
40p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-39-X
0.041 kg
Brochure
Theosofie en Christendom
Het scheppingsverhaal
De historische en de mystieke Christus
Theosofie in de bijbel
Kruisiging en opstanding

De serie Theosofische Fragmenten omvat de volgende deeltjes:
1. Theosofie en de Theosofische Beweging
2. Theosofische grondbeginselen
3. Mens en kosmos
4. Leven en dood
5. Evolutie en erfelijkheid
6. Theosofie en Occultisme
7. Theosofie en Christendom
8. Theosofie en oosterse religie
9. Waarom Theosofie?
Theosofische Fragmenten Deel 8: Theosofie en Oosterse Religie
 
Kok, D.J.P.
€2,00
Brochure
NL
40p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-40-3
0.044 kg
Brochure
Theosofie en oosterse religie
Lao Tze, de meester der paradoxen
Krishna en Arjuna
De wijsheid van Zarathustra
De leer van Gautama Sâkyamuni

De serie Theosofische Fragmenten omvat de volgende deeltjes:
1. Theosofie en de Theosofische Beweging
2. Theosofische grondbeginselen
3. Mens en kosmos
4. Leven en dood
5. Evolutie en erfelijkheid
6. Theosofie en Occultisme
7. Theosofie en Christendom
8. Theosofie en oosterse religie
9. Waarom Theosofie?
Theosofische Fragmenten Deel 9: Waarom Theosofie?
 
Kok, D.J.P.
€2,00
Brochure
NL
40p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-41-1
0.042 kg
Brochure
Waarom Theosofie?
De crisis der westerse beschaving
De dwaasheid der zelfzucht
Praktische broederschap
Bewustzijnshervorming

De serie Theosofische Fragmenten omvat de volgende deeltjes:
1. Theosofie en de Theosofische Beweging
2. Theosofische grondbeginselen
3. Mens en kosmos
4. Leven en dood
5. Evolutie en erfelijkheid
6. Theosofie en Occultisme
7. Theosofie en Christendom
8. Theosofie en oosterse religie
9. Waarom Theosofie?
Theosofische Fragmenten Set van 1-9
 
Kok, D.J.P.
€15,00
Brochure
NL
364p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-32-2
0.39 kg
Brochure
De serie Theosofische Fragmenten omvat de volgende deeltjes:
1. Theosofie en de Theosofische Beweging
2. Theosofische grondbeginselen
3. Mens en kosmos
4. Leven en dood
5. Evolutie en erfelijkheid
6. Theosofie en Occultisme
7. Theosofie en Christendom
8. Theosofie en oosterse religie
9. Waarom Theosofie?
Theosophical Society, The
 
Kok, D.J.P.
€2,50
Brochure
NL
13p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-54-3
0.04 kg
Brochure
De naam I.S.I.S. staat voor International Study-centre for Independent Search for truth. Het doel is vorming van een kern van Universele Broederschap, door verspreiding van kennis over de geestelijke structuur van mens en kosmos, vrij van dogmatiek. De niet gesubsidieerde Stichting tracht dit te bereiken via cursussen, openbare voordrachten, het uitgeven van boeken en brochures etc. Stichting I.S.I.S. is nauw verbonden aan The Theosophical Society (Point Loma - Blavatskyhuis, Den Haag).
De naam Theosofie komt van het Griekse ‘Theos’ en ‘Sophia’ en betekent Goddelijke Wijsheid. Het is geen godsdienst maar een levenswijsheid, die ieder mens de mogelijkheid biedt zelf oplossingen te vinden voor de vele levensvraagstukken. De Theosofie, ook Geheime Leer of Esoterische Wijsbegeerte genoemd, omvat de beginselen van de moraal en geeft aanwijzingen voor het menselijk denken en handelen. De moraliteit wordt verklaard via een omvangrijk stelsel van leringen over de wetten in het Heelal en de structuur van mens en Universum. De leringen zijn niet gebaseerd op geloof maar op kennis. Kortom, Theosofie is: zelfstandig denken en onderzoek naar waarheid. Verklaard wordt zowel het hoe (wetenschap), het waarom (filosofie), als het waartoe (religie) van het leven.
Theosophy and Christianity
 
Edge, H.T.
€8,50
Paperback
EN
71p
Point Loma Publications California
0-913004-17
0.092 kg
Paperback
Esoteric light on Christianity, its forms and its scriptures, including: the Creation; the Flood; the Sacraments – the Eucharist and Baptism; the Trinity; the Cross; the Golden Rule; the Immanent Christ. It also touches on the Mysteries of Eleusis; God, Prayer, the Problem of Evil, and the doctrine of Reincarnation.

Contents:
1. INTRODUCTORY
2. HISTORICAL SKETCH
‘Pagan’ Origin of Christianity. Early Forms of Christianity. Development of Christianity
3. THE BIBLE-FUNDAMERNTAL TEACHINGS: I
The New Testament. The Creation. The Flood. Redemption and Salvation. Sacraments: The Eucharist. Sacraments: Baptism
4. THE BIBLE-FUNDAMENTAL TEACHINGS: II
Reincarnation. The Doctrine of the Trinity. The Cross. The Mysteries. The Second Coming of Christ. The Golden Rule. The Immanent Christ
5. CHRISTIANITY AND MORALITY
God. Prayer. The Problem of Evil

CONCLUSION
Theosophy and Social Responsibility - Applying the Head and Heart Teachings of H.P. Blavatsky (ITC 2016)
Contributions Given at the Annual International Theosophy Conference, Santa Barbara, California, USA
International Theosophy Conferences Inc. (ITC)
€15,00
Paperback
EN
121p
I.S.I.S. Foundation
978-90-70163-77-8
0.315 kg
Paperback
The aim of the 2016 Conference was to explore the active connection between Theosophical teachings and social responsibility
Guided by the principles and metaphysical perspectives given in The Secret Doctrine and other writings of H.P. Blavatsky and those of her close co-workers, conference participants discussed how fundamental ethical questions reflected in contemporary social conditions might be answered
How might students of Theosophy understand and practice social responsibility? What thoughts and deeds might help us reduce suffering and improve the quality of life for all that lives?
Do the teachings of Theosophy, in particular the message of H.P. Blavatsky, indicate a duty to help others?
The program and location of the Conference, at La Casa de Maria in Santa Barbara, provided an inspiring and regenerative opportunity for both formal and informal discussion in a community of Theosophical learning

Contents:
Welcome from the Three ITC Presidents
Jan Nicholas Kind, Vice President
Herman C. Vermeulen, Vice President
Gene Jennings, President

Presentation of the Theme and the Program
Carolyn Dorrance

Plenary Dialogue on The Great Master’s Letter
Excerpts from the Great Master’s Letter
Facilitator: Gene Jennings

The Stanzas of Dzyan as Presented in The Secret Doctrine
Martin Leiderman

H.P.B. and Social Responsibility
Herman C. Vermeulen
Wesley Amerman
Leonie Van Gelder
Minor Lile

Approaching The Secret Doctrine
Martin Leiderman
Johanna Vermeulen-Piket
Pierre Wouters

Plenary Harvest: What Have We Learned Today?
Facilitator: Gerry Kiffe

Why Are We Our Brothers Keeper?
Carolyn Dorrance
Sieglinde Plocki
Domen Kocevar

Plenary Harvest: What Have We Learned and What Can We Do?
Facilitators: Marijn Gijsbers and April Hejka-Ekins

Gandhi on Theosophy, Modern Civilization and Social Reform
James Tepfer

Study Circle Readings
The Four Golden Links and Theosophical Duty
The Influence of Wise Beings
Sound, Speech and Creativity
Helping Nature with Reference
Transforming Alienation into Brotherhood
Deeper Dimensions to Justice
The Ascending Cycle

Impressions and Reflections
Socratic Dialogue Meets World Peace,
Kate Blalack
A Krotonian’s Look at ITC 2016,
Olga Omlin
ITC 2016 Impressions of a Moderator,
Jonathan Colbert
Theosophy: A General View
What is Theosophy? A General View of Occult Doctrine
Ryan, Ch.J.
€7,85
Paperback
EN
83p
Point Loma Publications California
0-913004-18-4
0.104 kg
Paperback
Here are the basic teachings of Theosophy amply covered: reincarnation, karma, the seven principles of man and the universe, the after-death states, the doctrine of evolution as a spiritual, not merely a material, process, acceptance of universal brotherhood as a fact in Nature, recognition of the divinity of man, and man as a pilgrim of eternity

Contents:
1. What is Theosophy?
2. Theosophy, a Unity of Religion, Science and Philosophy
3. Universal Laws in Nature
4. H.P. Blavatsky and the Founding of the Theosophical Society
5. Universal Brotherhood and the Divinity of Man
6. The Seven Principles of Man
7. Reincarnation: or Reimbodyment in Flesh
8. The Law of Karma
9. Man After Death
10. Theosophy and Science
11. Evolution Through Globes, Rounds, and Races
12. Psychology and Theosophy
13. The Masters of Wisdom, Comassion, and Peace
14. Theosophy and Mythology
15. Theosophy and Religion
16. Theosophy in the Bible
Thoughts on Music
 
Lange, D. de
€12,50
Paperback
EN
130p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-63-2
0.255 kg
Paperback
Musical art explained as one of the most important means of building up man’s character

Daniel de Lange, a well-known Dutch composer, conductor and pedagogue, exhibits here a unique aspect of music, one that is the prime means of building and perfecting the human character.
As Founder and former Director of the Conservatory of Music in Amsterdam, the Netherlands, and Co-director of the Isis Conservatory of Music in the International Theosophical Headquarters in Point Loma, California, he speaks clearly from his own wealth of experience.
With his enormous interest in the spiritual side both of adults and, especially, children, he succeeds in bringing you to your own, inner musicality. No one is a-musical. Only a teacher’s inability can be responsible for any failure to discover and draw out the musical core of a child. In chapter one he reduces all technical and complicated musical theories to crystal-clear, universal principles.
Proceeding from there everyone, musically schooled or not, is able to follow his fascinating account of the Musical Art.
Toelichting op De Geheime Leer, Stanza’s I-IV, Een
Handelingen van de Blavatsky Loge
Blavatsky, H.P.
€14,00
Hardcover
NL
135p
Theosophical University Press
90-70328-43-7
0.39 kg
Hardcover
Stanza’s I – IV
Tijdens wekelijkse bijeenkomsten van de Blavatsky Lodge van de Theosophical Society in Londen beantwoordde H.P. Blavatsky allerlei vragen over de Stanza’s van Dzyan. Haar antwoorden wierpen meer licht op een aantal belangrijke facetten van de leringen, die door onderzoekers en belangstellenden moeilijk worden gevonden.
Omdat de leden van de Blavatsky Lodge het gevoel hadden dat deze bijeenkomsten waardevol zouden zijn voor andere lezers van haar boeken, tekenden ze de vragen en antwoorden op en publiceerden deze in een wat verkorte vorm in twee delen in 1890 en 1891. Hier zijn ze in één deel samengebracht.
De eerste vier Stanza’s van Deel 1 die hier worden besproken, betreffen onderwerpen zoals het ontstaan van de kosmos, het universele denkvermogen, de innerlijke aard van de mens, het mysterie van fohat (de energie van de goddelijke ideatie), het verband tussen bewustzijn en substantie, religieuze symboliek, en de evolutie van werelden en van de mens. Een aanhangsel na Deel I gaat geheel over dromen. Deze Toelichting vormt een stimulerende gids voor allen die belangstelling hebben voor de Geheime Leer.

Een Toelichting op de Geheime Leer werd oorspronkelijk in het Engels uitgegeven onder de titel Transactions of the Blavatsky Lodge.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Sortering: