home

Webwinkel

Beste klant, Op dit moment kan het voorkomen dat u - na een succesvolle betaling met iDeal - in de webwinkel ten onrechte een foutmelding ontvangt dat de bestelling geannuleerd is. U kunt deze foutmelding negeren (u ontvangt wel gewoon een bevestiging via email dat de bestelling gelukt is). We zijn op de hoogte van deze fout en dragen alsnog zorg voor de bestelling. We werken momenteel aan een nieuwe webwinkel waarmee dit probleem is opgelost. Excuses voor het ongemak.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Winkelwagen

Sortering:

Naar een nieuwe levensbeschouwing
 
Kok, D.J.P.
€1,80
Brochure
NL
36p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-45-4
0.041 kg
Brochure
Een levensfilosofie die antwoord geeft op veelgehoorde vragen omtrent leven en lijden, ziekte en sterven, moet verder reiken dan enkel het uiterlijk bestaan. Zo’n levensfilosofie erkent slechts bewust-zijn als de grondslag voor alle ervaringen en moet zijn gebaseerd op waarachtige kennis omtrent de mens en zijn universele tehuis. Die kennis biedt de Esoterische Wijsbegeerte in haar meest actuele vorm: de Theosofie. Deze Theo-sofia of Goddelijke Wijsheid wordt aangereikt door menselijke wezens, die het huidige mensdom ver vooruit zijn. Deze ‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’ ervoeren de ‘nieuwe levensbeschouwing’ in hun eigen leven als de meest juiste en onderwijzen hem nu aan ons. Wie horen wil die hore.

De auteur D.J.P. Kok was van 1958 tot 1985 Leider van Het Theosofisch Genootschap en inspirator van een hechte werkgemeenschap, die sinds 1971 vanuit het Blavatskyhuis actief is. Onder zijn leiding werd menig theosofisch standaardwerk vertaald en uitgegeven. D.J.P. Kok zelf schreef ondermeer: Het grote misverstand, (nu: De esoterische achtergrond van het Christendom) een studie over de Bijbel in het licht van de Theosofie, en de veelgelezen Theosofische Fragmenten: korte en eenvoudige uiteenzettingen van de theosofische leringen.
Notes on the Bhagavad Gita
+ index
Subba Row, T.
€13,00
Paperback
EN
169p
Theosophical University Press
0-911500-82-0
0.245 kg
Paperback
THE BHAGAVAD GITA, as it at present stands, is essentially practical in its character and teachings, like the discourses of all religious teachers who have appeared on the scene of the world to give a few practical directions to mankind for their spiritual guidance. Just as the sayings of Christ, the discourses of Buddha, and the preachings of various other philosophers which have come down to us, are essentially didactic in character and practical in their tone, so is the Bhagavad Gita. But these teachings will not be understood – indeed, in course of time, they are even likely to be misunderstood – unless their basis is constantly kept in view.
– T. Subba Row

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Sortering: