home

Webwinkel Stichting I.S.I.S.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Winkelwagen

Sortering:

Plato en zijn betekenis voor onze tijd
 
Groot, H.
€20,00
Paperback
NL
287p
Stichting I.S.I.S.
978-90-70163-76-1
0.44 kg
Paperback
Dit boek is het resultaat van Herke Groot’s intensieve studie van Plato vanuit een theosofische achtergrond.
Dit unieke werk verscheen voor het eerst in 1947.
Er is bij ons weten geen andere studie die zo diep in de oorspronkelijke gedachten van Plato is doorgedrongen en daarin zo duidelijk de Universele Wijsheid – de Theosofia (de Wijsheid der Goden) – heeft weten terug te vinden. Voor iedereen die Plato beter wil begrijpen is dit boek een aanrader.

Plato is één van de Wijzen uit de antieke wereld (geboren in 427 voor onze jaartelling) die ook in onze tijd nog algemene bekendheid geniet. Althans, bij naam. De inhoudelijke betekenis van het werk van Plato, de Ingewijde, is ook voor de weinigen die zich er serieus in verdiepen nog moeilijk genoeg. Toch is Plato buitengewoon interessant, en niet alleen om zijn nog altijd prikkelende dialogen over bijvoorbeeld de ideale samenleving zoals die in De Staat zijn te vinden. Plato onderwees de Theosofie van oud-Griekenland, zo schrijft Gottfried de Purucker in het eerste hoofdstuk van Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte. Daarbij kunnen we aantekenen dat Plato, zoals elk spiritueel Leraar, zijn esoterische kennis niet rechtstreeks gaf maar in een aantal door de student te doorgronden sluiers verpakte.
Die kennis is van alle tijden en, als de mensheid in crisis verkeert, is er dringend behoefte aan kennis over de lichtzijde van de Natuur.

De jaren veertig van de vorige eeuw vormden zonder twijfel een periode van crisis. In die jaren werkte de bekende Nederlandse astronoom en Theosoof Herke Groot aan een publicatie over Plato, waarvoor hij in de oorlogsjaren veel inspiratie opdeed in een besloten ‘Plato-kring’ in Laren. In 1947 verscheen bij uitgeverij Meulenhoff in Amsterdam zijn boek Plato en zijn beteekenis voor onze tijd. Het geeft vanuit theosofisch perspectief gezien een glashelder inzicht in het werk van Plato. Met name het Pad binnenwaarts, dat voert naar het kennen van het Zelf, in de Theosofie ook wel Atma-Vidya genoemd, beschrijft Groot uitgebreid. Hij legt zeer duidelijk uit wat de overeenkomsten zijn tussen de betekenis van de bewoordingen die Plato daarvoor kiest en de betekenis van met name de Sanskrit termen zoals Atma- Vidya die de Theosofie in onze tijd ook gebruikt om universele kennis te verwoorden. De bekende allegorie van de grot van Plato krijgt bij Groot hiermee ook nog meer duidelijkheid. Voor belangstellenden in de Theosofie – bijvoorbeeld zeker voor studenten van de cursussen Anders Denken en Levenswijsheid – is dit boek een absolute aanrader.

Het werk van Herke Groot is geschreven in de oude spelling en is al sinds lang niet meer verkrijgbaar. Daarom heeft Stichting I.S.I.S. besloten tot een nieuwe uitgave: Plato en zijn betekenis voor onze tijd. De tekst is aangepast aan de hedendaagse Nederlandse schrijfwijze. Het plechtstatige taalgebruik in de citaten van Plato en zijn collega’s is gehandhaafd om het karakter daarvan te behouden. De tekst wijkt dus uitsluitend op het punt van de moderne schrijfwijze af van het origineel.

Inhoud

1. Richtingen in de Griekse filosofie voor Plato
De Ionische school
Heraklitus
Eleatische school
Pythagoras en zijn school
De jongere natuurfilosofen
De sofisten
Sokrates
De levensgang van Plato

2. De ideeënleer en de weg van de eros
Inleiding tot de ideeënleer
Gerechtigheid als kern van de ethica
De weg van de Eros

3. De gerechtigheid
De twee werelden
De analogie van de ziel en de staat
De gerechtigheid van de staat
De weg tot gerechtigheid

4. De weg van het inzicht
Filosofie en Ãtma-vidyã
De allegorie van de Grot
De dialectiek van haar voorbereiding
De weg van het inzicht van de overige wegen

Verklarende woordenlijst
Chronologische tabel
Korte literatuuropgave
Point Loma Convivium 2011 Video DVD (MOV)
 
I.S.I.S. Foundation
€15,00
Audio-Video
EN
3 DVDp
I.S.I.S. Foundation
 
0.185 kg
Audio-Video
Data DVD with video file (mov-format)
You can watch the video-files at your computer if you installed a video program

Contents:
TrackLecture titlePresenterDuration
1Explaination about the history of the 40 years of activities in Point LomaDwayne Little and Ken Small1:51:27
0Trailer Impressions Point Loma Convivium 2011Various0:01:35
1Explaination about the history of the 40 years of activities in Point Loma (short version)Dwayne Little and Ken Small0:19:19
2WelcomeHerman C. Vermeulen0:05:47
3Historical Retrospective: Point Loma 1898-1942Dwayne Little1:19:12
4Point Loma: Symbol and Transformation in the Mystery SchoolKen Small1:01:34
5Katherine Tingley's and Gottfried de Purucker's special task in the Lodge of CompassionJohanna Vermeulen0:43:20
6Engaged Ethics (Workshop part 1)April Hejka-Ekins1:02:07
7Engaged Ethics (Workshop part 2)April Hejka-Ekins1:00:00
8Alexandria West: Curriculum for Mythology, Symbolism and the 'Secret Doctrine'Jerry Hejka-Ekins0:42:33
9Short contributionsDiverse persons0:33:12
10Point Loma - Hope and DutySieglinde Plocki0:14:13
11Sacred Architecture and DramaBruce Coughran0:52:02
12The Esoteric TraditionRichard Hltner1:18:08
13What qualities would a modern day mystery school contain and express?Discussion with results 0:18:45
14How to keep alive the unique contribution of the Point Loma Tradition todayDiscussion with results 0:17:19
15Practical solutions to reach the heart of our fellow-menDiscussion0:01:33
16IntroductionHerman C. Vermeulen0:03:09
17Practical solutions to reach the heart of our fellow-menResults of the discussion 0:43:11
18Following in the footsteps of our predecessors: practical Point Loma initiatives for the futureJohanna Vermeulen0:32:36
19How to keep the Point Loma tradition linked to the Loge of CompassionHerman C. Vermeulen0:10:45
20Presentation of the two Point Loma websitesHerman C. Vermeulen, Ken Small, Erwin Bomas0:59:43
Point Loma Convivium 2011 Video TV DVD
 
I.S.I.S. Foundation
€25,00
Audio-Video
EN
8 DVDp
I.S.I.S. Foundation
 
0.48 kg
Audio-Video
DVD player compatible and can be watched on TV
You can also play the DVDs at your computer if you installed a DVD-movie program

Contents:
TrackLecture titlePresenterDuration
1Explaination about the history of the 40 years of activities in Point LomaDwayne Little and Ken Small1:51:27
0Trailer Impressions Point Loma Convivium 2011Various0:01:35
1Explaination about the history of the 40 years of activities in Point Loma (short version)Dwayne Little and Ken Small0:19:19
2WelcomeHerman C. Vermeulen0:05:47
3Historical Retrospective: Point Loma 1898-1942Dwayne Little1:19:12
4Point Loma: Symbol and Transformation in the Mystery SchoolKen Small1:01:34
5Katherine Tingley's and Gottfried de Purucker's special task in the Lodge of CompassionJohanna Vermeulen0:43:20
6Engaged Ethics (Workshop part 1)April Hejka-Ekins1:02:07
7Engaged Ethics (Workshop part 2)April Hejka-Ekins1:00:00
8Alexandria West: Curriculum for Mythology, Symbolism and the 'Secret Doctrine'Jerry Hejka-Ekins0:42:33
9Short contributionsDiverse persons0:33:12
10Point Loma - Hope and DutySieglinde Plocki0:14:13
11Sacred Architecture and DramaBruce Coughran0:52:02
12The Esoteric TraditionRichard Hltner1:18:08
13What qualities would a modern day mystery school contain and express?Discussion with results 0:18:45
14How to keep alive the unique contribution of the Point Loma Tradition todayDiscussion with results 0:17:19
15Practical solutions to reach the heart of our fellow-menDiscussion0:01:33
16IntroductionHerman C. Vermeulen0:03:09
17Practical solutions to reach the heart of our fellow-menResults of the discussion 0:43:11
18Following in the footsteps of our predecessors: practical Point Loma initiatives for the futureJohanna Vermeulen0:32:36
19How to keep the Point Loma tradition linked to the Loge of CompassionHerman C. Vermeulen0:10:45
20Presentation of the two Point Loma websitesHerman C. Vermeulen, Ken Small, Erwin Bomas0:59:43
Point Loma Convivium 2012 Video DVD (MOV)
 
I.S.I.S. Foundation
€15,00
Audio-Video
EN
3 DVDp
I.S.I.S. Foundation
 
0.185 kg
Audio-Video
Data DVD with video file (mov-format)
You can watch the video-files at your computer if you installed a video program

Contents:
TrackLecture titlePresenterDuration
1Introduction and welcomeHerman C. Vermeulen and Ken Small0:05:17
2E.S. Stephenson: Point Loma Theosophy in JapanShin'ichi Yoshinaga (presented by Bianca Peeters)0:52:16
3A short history on the Theosophical Center on Visingsö and it's Râja Yoga summer schoolCarl Ek (presented by Jos Peeters)0:48:00
4Blavatsky, Jung, De Purucker: Theosophical meta-psychologyKen Small1:11:02
5Man in evolution: Theosophical wisdom on evolution re-discovered (part one)Henk Bezemer0:44:10
6Man in evolution: Theosophical wisdom on evolution re-discovered (part two)Richard Hiltner1:14:54
7The gift of 'Seven'Johanna Vermeulen1:04:49
8The Bodhisattva Vow, an introductionNicholas Weeks0:34:00
9Workshop: 'The Bodhisattva Vow and the Seven Paramitas'Herman C. Vermeulen0:11:54
10Theosophical light on psychiatric problemsJim and Sally Colbert1:21:03
11Service as Spiritual practice in TheosophyMonica Maghiar1:00:08
12Talbot MundyBrian Taves (presented by Jos Peeters)0:38:52
13An overview of how Kenneth Morris is appreciated and known todayDouglas Anderson (presented by Ben Landsbergen)1:01:38
14Vision: The essential mode of creativity in Kenneth MorrisRiain Hager1:13:19
15How to beat the Cycles and escape NirvanaJohn Drais1:20:32
16The Theosophical heart of BuddhismHerman C. Vermeulen0:42:42
17Threads of Zen in TheosophyKen Small0:37:44
18A look in the life of Walter Y. Evans-WentzKen Winkler0:50:42
19Is Growth an illusion?Sieglinde Plocki0:22:41
20How does spiritual growth work?Ralph Kammer0:24:07
21What to do next?Claudia Bernard0:38:23
22Workshop: 'Seven'Johanna Vermeulen0:47:32
23Closing the ConviviumHerman C. Vermeulen0:51:04
Point Loma Convivium 2012 Video TV DVD
 
I.S.I.S. Foundation
€25,00
Audio-Video
EN
13 DVDp
I.S.I.S. Foundation
 
0.73 kg
Audio-Video
DVD player compatible and can be watched on TV
You can also play the DVDs at your computer if you installed a DVD-movie program

Contents:
TrackLecture titlePresenterDuration
1Introduction and welcomeHerman C. Vermeulen and Ken Small0:05:17
2E.S. Stephenson: Point Loma Theosophy in JapanShin'ichi Yoshinaga (presented by Bianca Peeters)0:52:16
3A short history on the Theosophical Center on Visingsö and it's Râja Yoga summer schoolCarl Ek (presented by Jos Peeters)0:48:00
4Blavatsky, Jung, De Purucker: Theosophical meta-psychologyKen Small1:11:02
5Man in evolution: Theosophical wisdom on evolution re-discovered (part one)Henk Bezemer0:44:10
6Man in evolution: Theosophical wisdom on evolution re-discovered (part two)Richard Hiltner1:14:54
7The gift of 'Seven'Johanna Vermeulen1:04:49
8The Bodhisattva Vow, an introductionNicholas Weeks0:34:00
9Workshop: 'The Bodhisattva Vow and the Seven Paramitas'Herman C. Vermeulen0:11:54
10Theosophical light on psychiatric problemsJim and Sally Colbert1:21:03
11Service as Spiritual practice in TheosophyMonica Maghiar1:00:08
12Talbot MundyBrian Taves (presented by Jos Peeters)0:38:52
13An overview of how Kenneth Morris is appreciated and known todayDouglas Anderson (presented by Ben Landsbergen)1:01:38
14Vision: The essential mode of creativity in Kenneth MorrisRiain Hager1:13:19
15How to beat the Cycles and escape NirvanaJohn Drais1:20:32
16The Theosophical heart of BuddhismHerman C. Vermeulen0:42:42
17Threads of Zen in TheosophyKen Small0:37:44
18A look in the life of Walter Y. Evans-WentzKen Winkler0:50:42
19Is Growth an illusion?Sieglinde Plocki0:22:41
20How does spiritual growth work?Ralph Kammer0:24:07
21What to do next?Claudia Bernard0:38:23
22Workshop: 'Seven'Johanna Vermeulen0:47:32
23Closing the ConviviumHerman C. Vermeulen0:51:04
Point Loma Convivium 2013 (New York) Video DVD (MOV)
 
I.S.I.S. Foundation
€6,00
Audio-Video
EN
1 DVDp
I.S.I.S. Foundation
 
0.125 kg
Audio-Video
Data DVD with video file (mov-format)
You can watch the video-files at your computer if you installed a video program

Contents:
TrackLecture titlePresenterDuration
1Opening - Theosophy Pure & SimpleHerman C. Vermeulen0:41:00
2Jewels of Wisdom: Reincarnation, Karma and HierarchiesHenk Bezemer0:52:34
3Workshop: Jewels of Wisdom: Reincarnation, Karma and HierarchiesErwin Bomas0:19:23
4Jewels of Wisdom: Swabhâva and Progressive EvolutionMarijn Gijsbers0:37:41
5Workshop: Jewels of Wisdom: Swabhâva and Progressive EvolutionMarijn Gijsbers0:19:03
6Jewels of Wisdom: Two Paths & Âtma-VidyâBianca Peeters0:18:42
7Workshop: Jewels of Wisdom: Two Paths & Âtma Vidyâ and ConclusionBarend Voorham0:31:14
Point Loma Convivium 2013 (New York) Video TV DVD
 
I.S.I.S. Foundation
€12,00
Audio-Video
EN
2 DVDp
I.S.I.S. Foundation
 
0.125 kg
Audio-Video
DVD player compatible and can be watched on TV
You can also play the DVDs at your computer if you installed a DVD-movie program

Contents:
TrackLecture titlePresenterDuration
1Opening - Theosophy Pure & SimpleHerman C. Vermeulen0:41:00
2Jewels of Wisdom: Reincarnation, Karma and HierarchiesHenk Bezemer0:52:34
3Workshop: Jewels of Wisdom: Reincarnation, Karma and HierarchiesErwin Bomas0:19:23
4Jewels of Wisdom: Swabhâva and Progressive EvolutionMarijn Gijsbers0:37:41
5Workshop: Jewels of Wisdom: Swabhâva and Progressive EvolutionMarijn Gijsbers0:19:03
6Jewels of Wisdom: Two Paths & Âtma-VidyâBianca Peeters0:18:42
7Workshop: Jewels of Wisdom: Two Paths & Âtma Vidyâ and ConclusionBarend Voorham0:31:14
Point Loma Convivium 2013 (San Diego) Video DVD (MOV)
 
I.S.I.S. Foundation
€15,00
Audio-Video
EN
2 DVDp
I.S.I.S. Foundation
 
0.125 kg
Audio-Video
Data DVD with video file (mov-format)
You can watch the video-files at your computer if you installed a video program

Contents:
TrackLecture titlePresenterDuration
1Opening - Theosophy Pure & SimpleHerman C. Vermeulen0:53:20
2Paramitas: Ten Golden KeysNicholas Weeks0:41:58
3The Four Foundations of Mindfulness and Our Human BiorhythmsJohn Drais0:58:02
4Opening day 2 - Theosophy Pure & SimpleErwin Bomas0:18:13
5Poverty and WealthJohanna Vermeulen0:41:38
6Poverty and Wealth - workshopJohanna Vermeulen, Marijn Gijsbers0:10:23
7Theosophical aspect represented in Psychology and PsychiatryJim Colbert1:06:16
8The Heart of Esoteric Theosophy in Sweden: The Life and Thought of Dr. Erik Bogren (1846-1934)Carl Ek (presented by Jos Peeters)0:38:21
9Models of Theosophy: Self Awareness versus Self IdentificationEldon Tucker1:06:30
10Meso-American Spiritual Tradition: A Lakandon Mayan Oral Tradition of Cosmic and Human CorrespondencesKen Small0:58:35
11The Heart: Mirror of the CosmosMonica Maghiar0:53:42
12The Music of Sound - Kenneth Morris’s Three Bases of PoetryRiain Hager1:01:35
13Theosophy Pure & SimpleJos Peeters0:22:58
14Three Propositions in shortHerman C. Vermeulen0:13:23
15Jewels of Wisdom: Reincarnation, Karma and HierarchiesHenk Bezemer1:08:57
16Life and Death - workshopHenk Bezemer, Marijn Gijsbers0:17:32
177 Jewels of Wisdom: Swabhâva Essential Wholeness: Transformation through Self-becomingKen Small0:29:34
187 Jewels of Wisdom: Swabhâva & Progressive Evolution: Gods, Monads, Egos, Souls & AtomsRichard Hiltner0:59:33
197 Jewels of Wisdom: 2 Paths & Âtma-VidyâBianca Peeters, Ben Landsbergen0:39:33
20Engaging Compassion in Society and the Individual Sally Lee0:33:26
21The Spirit of Point LomaKen Small1:27:00
Point Loma Convivium 2013 (San Diego) Video TV DVD
 
I.S.I.S. Foundation
€25,00
Audio-Video
EN
9 DVDp
I.S.I.S. Foundation
 
0.54 kg
Audio-Video
DVD player compatible and can be watched on TV
You can also play the DVDs at your computer if you installed a DVD-movie program

Contents:
TrackLecture titlePresenterDuration
1Opening - Theosophy Pure & SimpleHerman C. Vermeulen0:53:20
2Paramitas: Ten Golden KeysNicholas Weeks0:41:58
3The Four Foundations of Mindfulness and Our Human BiorhythmsJohn Drais0:58:02
4Opening day 2 - Theosophy Pure & SimpleErwin Bomas0:18:13
5Poverty and WealthJohanna Vermeulen0:41:38
6Poverty and Wealth - workshopJohanna Vermeulen, Marijn Gijsbers0:10:23
7Theosophical aspect represented in Psychology and PsychiatryJim Colbert1:06:16
8The Heart of Esoteric Theosophy in Sweden: The Life and Thought of Dr. Erik Bogren (1846-1934)Carl Ek (presented by Jos Peeters)0:38:21
9Models of Theosophy: Self Awareness versus Self IdentificationEldon Tucker1:06:30
10Meso-American Spiritual Tradition: A Lakandon Mayan Oral Tradition of Cosmic and Human CorrespondencesKen Small0:58:35
11The Heart: Mirror of the CosmosMonica Maghiar0:53:42
12The Music of Sound - Kenneth Morris’s Three Bases of PoetryRiain Hager1:01:35
13Theosophy Pure & SimpleJos Peeters0:22:58
14Three Propositions in shortHerman C. Vermeulen0:13:23
15Jewels of Wisdom: Reincarnation, Karma and HierarchiesHenk Bezemer1:08:57
16Life and Death - workshopHenk Bezemer, Marijn Gijsbers0:17:32
177 Jewels of Wisdom: Swabhâva Essential Wholeness: Transformation through Self-becomingKen Small0:29:34
187 Jewels of Wisdom: Swabhâva & Progressive Evolution: Gods, Monads, Egos, Souls & AtomsRichard Hiltner0:59:33
197 Jewels of Wisdom: 2 Paths & Âtma-VidyâBianca Peeters, Ben Landsbergen0:39:33
20Engaging Compassion in Society and the Individual Sally Lee0:33:26
21The Spirit of Point LomaKen Small1:27:00
Practical Occultism
 
Judge, W.Q.
€17,00
Paperback
EN
314p
Theosophical University Press
0-911500-30-8
0.419 kg
Paperback
PRACTICAL OCCULTISM contains correspondence selected from the private files and Letterbooks of William Q. Judge, co-founder of the Theosophical Society with H.P. Blavatsky and Henry S. Olcott. Not so much a textbook on esoteric truths as a guide to their application in daily living, these letters combine directness and strength with a sympathetic understanding born of knowledge and long experience in the philosophy of altruism.

The correspondence covers the period from 1882 to 1891, when the Society was undergoing rapid growth, particularly in the West, making it a valuable sourcebook for those interested in the early history and development of the Theosophical Society.
Praktische spiritualiteit - boven de materie, in de maatschappij
Symposiumreeks 15 - (Luc. 2013 nr. 4/5 )
Studiegroep Stg. I.S.I.S.
€9,50
Niet in voorraad
Brochure
NL
72p
Stichting I.S.I.S.
 
0.22 kg
Brochure
Inleiding
Verwondering ... daar moet méér achter zitten! - Marijn Gijsbers
De mens, een spirituele ontdekker - Barend Voorham
Denken als Socrates - herkennen van spiritualiteit - Erwin Bomas
Meer licht op spiritualiteit - Herman C.Vermeulen

Hoe beïnvloedt spiritualiteit of mededogen ons leven?
Visies op spiritualiteit - Inge Knobloch
In welk deel van ons drukt spiritualiteit zich uit? - Ralph Kammer
Wat is de volgende stap? - Claudia Bernard
Praktische spiritualiteit - Sieglinde Plocki

Op weg - is mededogen een keuze? - Linda van Noord
Ontwikkelen van spiritualiteit voor een harmonieuze maatschappij - Jos Peeters
Geen inwijding zonder beproeving - Bianca Peeters
De spirituele maatschappij ... een kwestie van doen - Herman C. Vermeulen
Pseudo-Occultism of Mrs. A. Bailey, The
 
Cleather, A. /Crump, B.
€1,80
Brochure
EN
34p
Stichting I.S.I.S.
 
0.075 kg
Brochure
Contents:
Introductory Note. By J.C. Miller
Notes on “A Treatise on Cosmic Fire”. By Basil Crump
Additional Notes. By A.L. Cleather
Notes on “Initiation, Human and Solar”. By A.L. Cleather

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Sortering: