home

Webwinkel

Beste klant, Op dit moment kan het voorkomen dat u - na een succesvolle betaling met iDeal - in de webwinkel ten onrechte een foutmelding ontvangt dat de bestelling geannuleerd is. U kunt deze foutmelding negeren (u ontvangt wel gewoon een bevestiging via email dat de bestelling gelukt is). We zijn op de hoogte van deze fout en dragen alsnog zorg voor de bestelling. We werken momenteel aan een nieuwe webwinkel waarmee dit probleem is opgelost. Excuses voor het ongemak.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Winkelwagen

Sortering:

H.P. Blavatsky en de S.P.R.
 
Harrison, V.
€20,00
Hardcover
NL
88p
Theosophical University Press
90-70328-46-1
0.392 kg
Hardcover
Hoewel er herhaaldelijk op is gewezen dat de SPR als organisatie geen meningen heeft, acht men haar in het algemeen verantwoordelijk voor het onderschrijven van het ‘Hodgson Rapport’ (zoals we het rapport als geheel hierna zullen noemen), en staat zij dus erom bekend Mw Blavatsky te veroordelen. In dit nummer van ons tijdschrift, dat bijna precies honderd jaar na publicatie van het Hodgson Rapport verschijnt, zijn we verheugd, in het belang van de waarheid en eerlijkheid, en om elk ongenoegen dat misschien door ons is gewekt Mw. Blavatsky zelf waren vervalst. Dr. Vernon Harrison, voormalig president van de Royal Photographic Society, was tien jaar lang researchmanager bij Thomas De La Rue, drukker van bankbiljetten, paspoorten, postzegels, enz., zodat er op het gebied van vervalsingen waarschijnlijk niet veel is wat hij niet weet. Hij is geen lid van de Theosophical Society maar is al heel lang lid van de SPR. Inhoud Over dit boek Dankbetuiging deel 1 J’Accuse: Een onderzoek van het Hodgson Rapport uit 1885 deel 2 J’Accuse d’autant plus: Een verdere studie van het Hodgson Rapport Antwoorden op kritiek Mening Affidavit (Engelse tekst) Beëdigde verklaring (vertaling) Over de schrijver
H.P. Blavatsky und die SPR
Eine Untersuchung des Hodgson Berichts aus dem Jahre 1885
Harrison, V.
€38,00
Hardcover
DE
84p
copyright:Theosophischer Verlag GmbH - Verlag der Theosophischen Gesellschaft Pasadena
 
0.358 kg
Hardcover
 
H.P. Blavatsky: The Mystery
 
Purucker, G. de
€9,40
Paperback
EN
242p
Point Loma Publications California
0-913004-14
0.405 kg
Paperback
Here at last are explanations of the spiritual-psychological mystery of H.P. Blavatsky, an enigma that has baffled scientists, philosophers, and orthodox religionists; attackers and supporters for the last hundred years.
More than the outline of the life of a human personality, this volume is the biography of a soul, the soul of one who may rightly be called “the most remarkable and interest figure of her age – indeed, of any age known to history.”

Contents:
PART I: MYSTICAL AND PSYCHOLOGICAL
1. chapter I
A Spiritual-Psychological Mystery
2. chapter II
The Threshold of the Mystery
3. chapter III
Pausing on the Threshold of the Mystery
4. chapter IV
Over the Threshold
5. chapter V
Approaching the Light
6. chapter VI
Clothed with the Light: The Inner God

PART II: PHILOSOPHIC AND SCIENTIFIC
1. chapter VII
The Great Sages and Seers
2. chapter VIII
The Great Sages and Seers (continued)
3. chapter IX
The Great Sages and Seers (continued)
4. chapter X
The Hierarchical Constitution of Nature
5. chapter XI
The Hierarchical Constitution of Nature(continued)
6. chapter XII
Worlds Invisible and Visible: The Heaven-Worlds and the Hell-Worlds
7. chapter XIII
The Visible Worlds
8. chapter XIV
Evolution
9. chapter XV
Evolution (continued)
10. chapter XVI
Man
11. chapter XVII
Karma
12. chapter XVIII
Reincarnation and the General Doctrine of Reimbodiment
13. chapter XIX
Reincarnation and the General Doctrine of Reimbodiment (continued)
H.P. Blavatsky: het Mysterie
(in prijs verlaagd)
Purucker, G. de
€5,00
Paperback
NL
312p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-14-4
0.469 kg
Paperback
Eindelijk, zij het pas na vijftig jaar, een boek over H.P. Blavatsky dat de ernstige bestudeerder de mogelijkheid biedt kennis te maken met deze uniek figuur.
Vele boeken zijn reeds over Helena Petrovna Blavatsky geschreven. Boeken, waaruit een grote en soms blinde verering spreekt, en boeken die op niet mis te verstane wijze een vernietigend oordeel uitspreken. Doch geen van deze geeft een inzicht in hetgeen H.P. Blavatsky werkelijk was.
Terecht hebben de schrijvers van dit boek gemeend, dat men een persoonlijkheid als H.P. Blavatsky slechts in werkelijkheid leert kennen, indien men kennis kan nemen van het werk dat werd verricht.
In dit boek wordt de lezer een beeld geschetst van het Mysterie, dat zij zowel voor haar tijdgenoten als voor velen heden ten dage bleef.
Maar tevens wordt de oplossing van het Mysterie gegeven door een uiteenzetting van de leringen die zij aan de westerse wereld bracht en waarmee zij zo verweven was, dat de kennis van die leringen tevens de oplossing biedt voor het Mysterie.
Niemand was beter in staat de sluier van dit Mysterie weg te nemen dan haar opvolgers na William Quan Judge, de beide schrijvers van dit boek. Zij kunnen spreken met gezag, omdat zij evenals Helena Petrovna Blavatsky hun leven hebben gewijd aan het verspreiden van die Archaïsche Wijsheid, die de eeuwen trotserende immer actueel blijkt te zijn.

Inhoudsopgave:
DEEL 1
MYSTIEK EN PSYCHOLOGISCH
1. Een spiritueel-psychologisch Mysterie
2. De Drempel van het Mysterie
3. Stilstaan op de drempel van het Mysterie
4. Over de Drempel
5. Het naderen van het Licht
6. Bekleed met het Licht: De innerlijke God

DEEL 2
FILOSOFISCH EN WETENSCHAPPELIJK
7. De grote Wijzen en Zieners
8. De grote Wijzen en Zieners (vervolg)
9. De grote Wijzen en Zieners (vervolg)
10. De hiërarchische structuur van de Natuur
11. De hiërarchische structuur van de Natuur (vervolg)
12. Onzichtbare en zichtbare werelden: De hemel-werelden en hel-werelden
13. De zichtbare werelden
14. Evolutie
15. Evolutie (vervolg)
16. De Mens
17. Karma
18. Reïncarnatie en de algemene leer van wederbelichaming
19. Reïncarnatie en de algemene leer van wederbelichaming (vervolg)

ADDENDUM
Biografische schets
HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky
Stichteres van de moderne Theosofische Beweging
Cranston, S.
€29,50
Hardcover
NL
643p
Theosophical University Press
90-70328-42-9
1.273 kg
Hardcover
Deze uitgebreide en zeer volledige biografie is het resultaat van 14 jaar onderzoek en schrijven, en geeft een fascinerend verslag van het leven en werk van Helena Blavatsky. Onschatbaar bronnenmateriaal, oorspronkelijk in het Russisch geschreven, werd speciaal voor dit boek vertaald.

H.P. Blavatsky was een van de stichters van de Theosophical Society in New York in 1875. In het Westen gaf ze een grote impuls door ideeën zoals karma, reïncarnatie, spirituele ontwikkeling en de zevenvoudige samenstelling van de mens meer bekendheid te geven; in het Oosten moedigde ze een heropleving van het oorspronkelijke hindoeïsme en boeddhisme aan. Haar geschriften waren, en zijn nog steeds, een bron van inspiratie voor veel kunstenaars, schrijvers, componisten, filosofen en wetenschappers.

Door haar wereldwijde reizen, contacten met verschillende mystieke tradities en hun adepten, en de ontwikkeling die zijzelf heeft doorgemaakt, was haar leven bijzonder boeiend. Ze streed krachtig tegen de verstarde en materialistische ideeën in religie en wetenschap. Haar leven stond in het teken van één belangrijk doel: om de tijdloze wijsheid opnieuw onder de aandacht te brengen en daardoor universele broederschap te versterken.

Inhoudsopgave:
Deel 1: Haar leven in Rusland
Deel 2: Op onderzoek in de wereld
Deel 3: Jaren van rijping
Deel 4: Amerika – het land waar het begon
Deel 5: In opdracht naar India
Deel 6: Perspectieven openen zich in het Westen
Deel 7: De volgende eeuw
HPB: The Extraordinairy Life and Influence of Helena Blavatsky
Founder of the modern Theosophical Movement
Cranston, S.
€24,95
Paperback
EN
660p
Theosophical University Press
0-9662115-1-0
0.891 kg
Paperback
One hundred years after her death, Helena Petrovna Blavatsky remains one of the truly extraordinary figures of all time. HPB, as she is often called, stands forth as a seminal talent of her era. A trailblazer and a visionary, she co-founded The Theosophical Society in New York City in 1875, and more than any other person was responsible for the introduction of Eastern religious and spiritual thinking into the Western world. Her prolific writings opened a new realm of ideas and have influenced poets, writers, philosophers, and scientists up to the present day. All of her books, including the highly influential The Secret Doctrine, although first published over a century ago, are still in print and in ever-increasing demand.
Sylvia Cranston’s book, the first large-scale biography ever of HPB, took fourteen years to research and write. It focuses on the teachings HPB transmitted as well as on her fascinating life. It presents a record of her worldwide travels, especially in the Orient and in the Americas, and the important factors that shaped her life’s work. Invaluable source material originally published in Russia has been translated into English especially for this work. Cranston consulted hundreds of HPB’s letters, some newly discovered and others largely overlooked by previous biographers, thus providing a more complete and definitive portrait of this Russian noblewoman than has hitherto been available.

Contents:
Illustrations
Chronology
Preface
1. Life in Russia
2. World Search
3. Maturing Years
4. America – Land of Beginnings
5. Mission to India
6. Horizons Open in the West
7. The Century After
Helena Petrovna Blavatsky - Through Different Eyes With ONE Heart (ITC 2015)
Contributions Given at the Annual International Theosophy Conference, The Hague, The Netherlands
International Theosophy Conferences Inc. (ITC)
€15,00
Niet in voorraad
Paperback
EN
146p
I.S.I.S. Foundation
978-90-70163-74-7
0.22 kg
Paperback
Our world is in great need of Theosophy
Theosophists from all four corners of the globe realize more and more that a vibrant and committed Theosophical Movement is instrumental in bringing the ancient teachings, that were gathered and reintroduced to us by H.P. Blavatsky in the late nineteenth century, to the minds and hearts of our fellow human beings
Ever since the foundation of the Theosophical Society in 1875, the modern Theosophical Movement was faced with many challenges. Nowadays and worldwide, a number of theosophical organizations do exist. Each one of these organizations, all by themselves, have developed and adopted typical ways of working for mankind. The raison d’être of each of these organizations lies profoundly in the living power of the theosophical teachings as they were presented by H.P. Blavatsky
Theosophists are aware of the challenges they are faced with, and the need for cooperation of cross-pollination among the mainstream organizations to fulfil their shared task in bringing Theosophy into the world. It is this weighty comprehension that has become the main motivation for the organizing of the yearly ITC conferences, i.e. International Theosophy Conferences, Inc. This yearly event is providing a platform whereby Theosophists inspire and support each other to become better workers for the cause of Universal Brotherhood
Since 2010 all lectures and panel discussions of each one of the ITC conferences have been broadcasted “live” via the internet; the publication of the ITC 2015 conference however is going to be the very first one, being a printed reflection
The 2015 conference was entitled:

“Helena Petrovna Blavatsky Through Different Eyes With ONE Heart”
It was subtitled:
What is our understanding of H.P.B.’s writings? How do they inspire all Theosophists, those affiliated with an organization or independent, to embody and transmit her timeless message to the modern world?

During ITC 2015 Theosophists from the mainstream organizations shared their views and values on what they consider to be the essence of H.P.B.’s message, the mission they see for their own particular organization and the Theosophical Movement as a whole, submitting means of keeping the teachings alive for future organizations
This publication assembles all these valued contributions. The result is a unique document that brings into practice of what was put forward in The Hague: an open and honest exchange, inspired by the collective desire to establish the practice of Universal Brotherhood

Contents:
About ITC
Introduction

1. Who We Are, Our Mission and Where Do We Stand Now?
Contribution by Wesley Amerman (United Lodge of Theosophists)
Contribution by Jan N. Kind (Theosophical Society Adyar)
Contribution by Herman C. Vermeulen (Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse, The Hague)

2. H.P.Blavatsky, H.P.B. and the Current Messianic Cyclic
Contribution by James Colbert (United Lodge of Theosophists)
Contribution by Barend Voorham (Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse, The Hague)
Contribution by Olga Omlin (Theosophical Society Adyar)

3. How to Grasp the Essence of H.P.B.’s Timeless Message?
Contribution by Jaques Mahnich (Theosophical Society Adyar
Contribution by Erwin Bomas (Theosophical Society Point Loma -Blavatskyhouse, The Hague)
Contribution by Eugene Jennings (United Lodge of Theosophists)

Lifelong Study in The Secret Doctrine
Interview with Joy Mills (Krotona Institute of Theosophy)

4. How to keep H.P.B.’s Message Alive for Future Generations?
Contribution by Sabine Van Osta (Theosophical Society Adyar)
Contribution by Joop Smits (Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse The Hague)
Contribution by Carolyn Dorrance (United Lodge of Theosophists)
Herberg van de witte vogel e.a. vertellingen, De
 
Morris, K./Blavatsky, H.P.
€7,00
Paperback
NL
150p
Point Loma Publications Nederland
90-73257-03-IJ
0.284 kg
Paperback
Inhoudsopgave:
De Divina Commedia van Evan Leyshon. De grottempel. Ierland. Een vreemde vertelling. De baai van de rode perzikbloesems. De geheime berg. Het wonderlijke hoofd. Een geheimzinnig eiland. Het laatste avontuur van Don Quichotte. Het bloed van de slang. Het magische scherm van de tijd. De geschiedenis van de drakenprins. Het dolend oog. De galerij der levende beelden. De huid der aarde. De appels der kennis. De aartsdruïde. De draken zonder ogen. Karmische visioenen. Onze verloren “anderen”, een Tolteekse legende. Waar de rishi’s verbleven. De komst van de slang. Een nachtelijk concert. De herberg van de witte vogel
Het Lot van de Vorsten van Dyfed
 
Morris, K.
€21,50
Hardcover
NL
368p
Theosophical University Press
90-70328-62-3
1.192 kg
Hardcover
~ Vanaf 9 tot 100 jaar
Dit sprookjesachtige epos is gebaseerd op de Mythe van Pwyll en Rhianon uit het vorstendom Dyfed in Wales, een verhaal uit de in de 12e eeuw op schrift gestelde Mabinogion. Daardoorheen heeft de auteur andere elementen uit oorspronkelijke geschriften uit Welshe en Ierse geschriften gevlochten.
Het doel heiligt de middelen nooit
Symposiumreeks 4 - (Luc. 2002 nr. 5)
Studiegroep Stg. I.S.I.S.
€4,40
Brochure
NL
36p
Stichting I.S.I.S.
 
0.125 kg
Brochure
Vele mensen, één mensheid:
Over de gemeenschappelijke kern van alle mensen – Henk Bezemer
Vele godsdiensten, één religie (Gulden regels) – Barend Voorham
Eenheid en verscheidenheid in schepping en politiek: Islamitische perspectieven – Michiel Leezenberg
Mededogen, het enige middel tot harmonie – Joop Smits
Heilige doelen vragen om heilige middelen – Herman C. Vermeulen
Het doel heiligt de middelen nooit. Naschrift – Redactie
Hoe ons bewustzijn ons brein verandert
Symposiumreeks 16 - (Luc. 2014 nr. 4/5)
Studiegroep Stg. I.S.I.S.
€6,50
Brochure
NL
64p
Stichting I.S.I.S.
 
0.205 kg
Brochure
Inleiding
Heb je of ben je bewustzijn? - Anja de Jong
Brein, denken en bewustzijn - Corine Barth
Toestanden van bewustzijn
Door welke bril kijk je? - Patricia van Lingen
Baas in eigen brein? - Uitkomst workshops
Hoe ons bewustzijn ons brein verandert - Redactie
Voorbeelden van veranderingen van het brein
Intermezzo - Redactie

Bewustzijnsresonantie
Resoneren kun je leren - Ruud Melieste
Bewustzijn voor en na het sterven - Bouke van den Noort
Drie niveaus van herinneren: instinct, geweten en intuïtie - Barend Voorham
Bewustzijnsverruiming door oefening - Uitkomst workshops
Mens, (her)ken Uw Zelf - Redactie

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Sortering: