home

Webwinkel

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Winkelwagen

Sortering:

Verslag W.Q. Judge Herdenkingsbijeenkomst
 
Judge
€3,70
Brochure
NL
81p
Stichting I.S.I.S.
 
0.098 kg
Brochure
Op 21 maart 1996 was het honderd jaar geleden dat William Quan Judge overleed. Hij was een van de naaste medewerkers van H.P. Blavatsky en een van de mede-oprichters van The Theosophical Society in 1875 te New York.
Vele jaren heeft hij baanbrekend werk verricht in het begrijpelijk maken van de theosofische ideeën en om zijn unieke manier van werken meer bekendheid te geven, organiseerden de theosofische organisaties in Nederland gezamenlijk een herdenkingsbijeenkomst op zaterdag 16 maart 1996 met als thema:
In het voetspoor van H.P. Blavatsky: De actualiteit van William Quan Judge

Zoals uit het thema van de dag blijkt, lag de nadruk niet zozeer op passief herdenken. De aandacht was veel meer gericht op wat William Quan Judge in deze tijd voor theosofen, en voor zoekers naar Waarheid in het algemeen, kan betekenen.

Inhoudsopgave:
1. Woorden van William Quan Judge
2. Het praktisch occultisme van W.Q. Judge
3. William Quan Judge en het Arjuna-perspectief
4. William Quan Judge als leerling
5. William Quan Judge als leraar
6. William Quan Judge, brug tussen Oost en West
7. Judge en het Hindoeïsme

Literatuurlijst
Theosofische artikelen van W.Q. Judge
Verzonken Continenten & Continentverschuiving
 
Pratt, D.
€7,50
Paperback
NL
62p
Theosophical University Press
978-90-70328-74-0
0.135 kg
Paperback
 
Voice of the Silence, The
 
Blavatsky, H.P.
€11,50
Paperback
EN
122p
Theos. Vereniging Nederland
0-835606-80-5
0.142 kg
Paperback
First published in 1889, this classic Theosophical work by Helena Petrovna Blavatsky, principal founder of the Theosophical Society, lays out the path of spiritual development for seekers of enlightenment. Its message is expressed in poetic language and timeless imagery. A facsimile reprint of Blavatsky’s classic work, this new edition presents the text exactly as Blavatsky wrote it. This edition contains a glossary prepared by H.P.B. herself, and an introduction and an index by Boris de Zirkoff, grandnephew of H.P.B., who gives the most complete explanation to date of how The Voice of the Silence was written. This book will inspire students of Blavatsky as well as all spiritual seekers.
In his foreword to a 1989 Centenary Edition of The Voice of the Silence (Concord Grove Press, Santa Barbara, CA), the Dalai Lama said, “I believe that this book has strongly influenced many sincere seekers and aspirants to the wisdom and compassion of the Bodhisattva Path.”

Contents:
Publisher’s Preface to the 1991 Edition
Introductory: How The Voice of the Silence Was Written, Boris de Zirkoff
Facsimile Reprint of the 1889 Edition
The Voice of the Silence
The Two Paths
The Seven Portals
Glossary to Part I: The Voice of the Silence
Glossary to Part II: The Two Paths
Glossary to Part III: The Seven Portals
Index by Boris de Zirkoff
Vrijheid en Ethiek in het licht van Reïncarnatie
Symposiumreeks 7 - (Luc. 2005 nr. 3/4)
Studiegroep Stg. I.S.I.S.
€6,50
Brochure
NL
68p
Stichting I.S.I.S.
 
0.25 kg
Brochure
Inleiding
Het licht van reïncarnatie – Flip Wiskie
Vrijheid in het licht van reïncarnatie – Barend Voorham
Ethiek in het licht van reïncarnatie – Joke Vermeulen
Geweten in het licht van reïncarnatie – Herman C. Vermeulen
Universele Wetten en religieuze voorschriften – Riet van Dalen
Vrije wil en geweten in de 21e eeuw –Barend Voorham
Vijfhonderd jaar gewetensvrijheid in Nederland – Bianca Peeters
Het gevaar van angst – René van Bruggen
Verantwoordelijkheid van meningsuiting - René van Bruggen
Vraagstukken over reïncarnatie, vrijheid, ethiek en geweten
Slotwoord: ethische consequenties, mededogen in de praktijk – Herman C. Vermeulen
Meer lezen en horen over reïncarnatie, vrijheid en geweten - Vragen

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Sortering: